Majetek františkánů Neposkvrněné opět uvolněn

                                                                                           1. 7. 2015

K řádu františkánů Neposkvrněné jsou přidružena dvě sdružení laiků. Je to třetí řád františkánů Neposkvrněné a Misie Neposkvrněné Prostřednice. V těchto dvou sdruženích je organizováno několik tisíc věřících. Na tato sdružení se nevztahovaly pravomoci bývalého komisaře Fidenzia Volpiho. Komisař nicméně tato sdružení a řád obvinil z nezákonných manipulací a přesunů majetku. Tato obvinění byla také zatím pokládána za hlavní důvod komisariátu. Na základě udání komisaře Volpiho státní prokuratura jejich nemovitý majetek v hodnotě 30 mil. € kofiskovala. Soud v Avellino však žádné neregulérní manipulace neshledal a nařídil, aby konfiskovaný majetek byl opět uvolněn.

Nově jmenovaný apoštolský komisař Ardito bude řád spravovat do konce stanovené tříleté periody, která končí v létě 2016. Na jeho návrh může být komisariát prodloužen.

                                                                       Zakladatel řádu P. Manelli

                                                             katholisches.info