Má to být Obamova provokace?

21. 9. 2015

Jak je zvykem, předal prezident USA Svatému stolci listinu se jmény osob, které prezident zve k účasti na uvítacím aktu papeže Františka. Státní sekretariát vyslovil diplomatickou cestou své výhrady ke dvěma osobám z tohoto seznamu.

Jedná se o transsexuála a homo-aktivistu, vyznavače homosexuality a protestantského biskupa Gene Robinsona a Simone Campbellovou, řeholnici a bojovnici za právo ženy na potrat, která kritizuje Svatý stolec pro jeho postoj k eutanázii.

Tato žena je v Americe známá jako jeptiška v roli horlivé levicové aktivistky. Patří k sestrám sociálních služeb (SSS). Je to ženský řád papežského práva, který byl založen 1908 v Maďarsku. V době komunistického útlaku musely četné řeholnice odejít do zahraničí. Také tento řád přestěhoval 1950 svůj mateřský dům do USA, kde měl již od r. 1926 jeden svůj klášter v Kalifornii. To vedlo k vnitřnímu rozkolu a kalifornský dům se osamostatnil a získal uznání arcibiskupa v Log Angeles.

Po pádu komunismu se maďarský mateřský dům vrátil do Maďarska a kalifornská větev zůstala v USA. K ní patří Simone Campbellová. V současné době má tato větev 15 domů a 70 sester. Od r. 2004 je Campbellová vedoucí liberálního sdružení NETWORK, sdružující sestry feministického ražení, které chtějí prosazovat „reformy 2. vat. koncilu“, ale jejich cíle jsou od koncilu na hony vzdáleny. Jejich programem je spíše mírové hnutí a občanská práva, především práva žen. Campbellová se s nadšením postavila za Obamovu reformu zdravotnictví v USA. Za její „sociální spravedlností“ se ve skutečnosti skrývá organizace, která pod vedením katolické řeholnice hájí vraždy dětí.

Gene Robinson (viz) je bývalý biskup anglikánské episkopální církve, první, který vstoupil 2008 do registrovaného homo-partnerství a 2014, rok po skončení biskupského mandátu, se dal se svým „manželem“ rozvést. Zúčastnil se řady vládních akcí a v roce 2009 měl řeč k uvedení prezidenta USA do úřadu.

Problémem nejsou jen prezidentem pozvaní hosté, ale sám hostitel, který chce po skandálech s Planned Parenthod využít podobiznu papeže pro propagaci svých zvrácených idejí.

Prezidentův mluvčí Josh Eaenest reagoval na výhrady vatikánského stáního sekretariátu slovy: „Doporučuji vám nevznášet námitky proti dvěma nebo třem osobám na listině pozvaných, protože tam bude 1500 lidí.“

Katholisches.info