Líheň katoislámu v Bari

                                                                           10.9.2016                                            


Dómský farář v Bari oslavoval spolu s 2000 muslimy jejich „svátek obětování“

Dómský farář v Bari Franco Lanzolla prohlásil: „Jsme všichni věřící, každý si zvolil svou cestu, buďto evangelium, nebo Korán. Lanzolla byl iniciátorem oné kontroverzní „odpovědi“ na vraždu Abbé Hamela v Rouenu a jako první pozval muslimy na nedělní mši v katedrále 31. července.

Při té příležitostí samozvaný imám z Bari recitoval v katedrále vstupní súru z Koránu. Tváří v tvář katolickým křesťanům v katolickém chrámě hanobil křesťany a židy jako nevěřící. Když pak byl farář Lanzolla kritizován, jak to mohl připustit, tvrdil, že o tomto „obsahu“ z Koránu nevěděl. Imám naopak tvrdil, že to s farářem předem projednal. „Jeden z nich lže“, prohlásil bývalý egyptský muslim, Magdi Allam.

Nicméně farář Lanzolla v rámci svého přátelství s muslimy se účastnil jako na oplátku 12. září jejich „svátku obětování“. Ten se konal v hale na výstavišti.

Tento jejich svátek se vztahuje k Abrahámovi, který chtěl obětovat svého syna. V jejich případě se však nejedná o jeho jediného zaslíbeného potomka Izáka, nýbrž o Izmaela, nemanželského syna od otrokyně, kterého Arabové pokládají za svého praotce. Při tomto svátku se rituálně zabíjejí ovce. Původně se měl svátek konat v Aréně vítězství, ale po protestech občanů musel být přeložen na jiné místo. Imám při slavnosti prohlašoval, že islám není terorismus, nýbrž náboženství míru.

Kromě faráře Lanzolly se slavnosti účastnil také don Vito Picoma, ředitel Charity v Apulii. Zástupce městské správy prohlásil: „Jsme všichni jedna tvář, jedna rasa, stejné moře“, a popřál muslimům radostný svátek.

                                                Pramen: katholisches.info