Kritika z úst kardinála Meisnera

Také bývalý kolínský arcibiskup kardinál Meisner kritizuje v deníku Die Tagespost mimořádný biskupský synod o rodině. Synodu se nesměl účastnit žádný zástupce Institutu sv. Jana Pavla II. To působí podle kardinála jako „vyloučení svatého papeže ze synodu. Jan Pavel II. byl vyloučen i z přípravných grémií synody. Jak si to máme vysvětlit?“

„Kontinuita nauky v církvi byla vždy zárukou a základem naší víry“, řekl Meisner. „Víra je ‚žitá nauka‘. Proto je nepředstavitelné měnit praxi tak, aniž by se neměnila nauka“.               

kath-net