Kritika kardinála Kaspera pokračuje

Kasperův návrh za určitých okolností dovolit civilně sezdaným rozvedeným katolíkům přístup k svatému přijímání naráží na stále větší kritiku. Kasper argumentuje „Boží věrností a milosrdenstvím“, které podle něho vyžadují „nové paradigma“ v pastorační praxi.

Danilo Castellano, profesor pro politickou filozofii na univerzitě v Udine, prohlásil novinářům, že Kasperův návrh je v příkrém rozporu s naukou církve. Kdo chce zakusit Boží milosrdenství a odpuštění, musí uznat svůj hřích a prosit o odpuštění. Bůh poskytuje „novu příležitost“ a dokonce umožňuje člověku nový začátek. Ale nemůže odpustit tomu, kdo tvrdošíjně setrvává v hříchu.

Kasperovy ideje odpovídají protestantské teologii, zvláště Lutherovi, podle kterého Bůh hřích nevymazává, ale pouze přikrývá. Podle Kaspera milosrdenství již nevyžaduje odvrácení od hříchu, nýbrž sází na důvěru, že Bůh již na tento hřích nedbá. Prof. Castellano tedy nemluví o pouhém „rozředění“ katolické nauky, jak je tomu u jiných kritiků, ale pokládá Kasperovy a návrhy za úplné opuštění platné nauky.

Kardinál Caffara byl v roce 1980 poradcem na synodu, který se zabýval rodinou a který dal vznik listu Familiaris consortio. Problém civilních sňatků rozvedených byl na synodu obšírně diskutován. Kasperovo tvrzení, že se tak dělo v „jiném kulturním kontextu“, vůbec neobstojí. FC obsahuje významná doporučení, jak k tomuto problému přistupovat.

Jestliže se Kasper odvolává na „smysl pro víru“ věřících, pak se dopouští velkého omylu. Církev vždy hledá pravdu, ale následuje v tom Krista a nikoliv veřejné mínění, které se často s pravdou nekryje. (FC 5).

Pravděpodobně Kaspera inspiruje celosvětový průzkum, který provedl Vatikán jako přípravu na podzimní synodu. Statistické analýzy mohou být cenné, ale nejsou výrazem pro „sensus fidelium“.

Církevní pojetí manželství není nějaký pouhý ideál, který nyní vymírá, ale je to definice, která označuje objektivní skutečnost. Církev nemá žádnou možnost tuto nauku měnit, zdůraznil Caffara.

Návrh kardinála Kaspera je „nepochopitelný“ a je to útok na přikázání obsažené v Písmu svatém, napsal novinář Francesco Agnoli v úvodníků Il Foglio: „Myslíte si, pane kardinále, že návrh, který podkopává manželství, učiní někdy někoho šťastným?“ „Věříte opravdu, že ti, kteří ve svém životě zrušili společenství s mužem nebo ženou (a dětmi), mohou nabýt znovu plné společenství s Bohem, protože jim kněz podá přijímání? „Věříte, že nemocné v tomto velkém‚ polním lazaretu‘, jakým je současný západní svět, můžeme zachránit, když řekneme, že to mají pacienti pohodlné? Že věrnost už není absolutní hodnotou?“

Kath-net 30. 3. 2014