Korán nad hrobem sv. Martina z Tours

Svatý Martin byl třetím biskupem v Tours a po jeho smrti 397 byla nad jeho hrobem zbudována bazilika, která pak byla významným poutním místem latinského křesťanství.

V roce 732 se stala obětí  pustošení od muslimů, kteří sem vtrhli ze Španělska. V bitvě u Poitiers zastavil islámský vpád Karel Martel.

1562 zapálili světcův hrob protestanti a bylo zachráněno jen docela málo z tělesných ostatků sv. biskupa.

V průběhu Francouzské revoluce byla bazilika až na několik málo ještě dnes viditelných zbytků rozbořena. Teprve 1860 byl hrob světce obnoven a začala stavba nové krypty. Roku 1925 byla posvěcena nová bazilika.

Na počátku letošního roku se stala místem novodobé formy hanobení.  

                                                                 
Rok milosrdenství a „milosrdenství“ z Koránu?

Po Františkově agitačním videu množí se setkání k Novému Světovému Náboženství.

17. ledna na pozvání arcibiskupa z Tours, cisterciáka Bernarda Nicolase Aubertina, se konalo jedno z nich v bazilice sv. Martina v Tours. „Pořadatel“ seděl v presbytáři baziliky se zástupci světových náboženství.

Xavier Gué, správce baziliky, mluvil o tom, že svatý Martin byl voják a použil svůj meč nikoliv k vraždění protivníků, ale k rozdělení pláště.

Po něm vystoupili zástupci jednotlivých náboženství.

Imám zpíval súru Fatíha z Koránu.

Arcibiskup hledal spojení mezi „Rokem milosrdenství“ a „milosrdenstvím“ v islámu.

Dominikán Jean-François Bour vyzýval k vzájemné podpoře, modlitbě, abychom žili „v přívětivém a čestném dialogu“.

Na závěr byli všichni účastníci pozváni na „pohár přátelství“ přímo v bazilice.

„Je zcela nepochopitelné, proč církevní představitelé podporují, aby se v katolických chrámech konaly liturgii zcela cizí pořady. Kdo se chce setkat s buddhisty nebo muslimy, může tak učinit kdekoliv, ale nikoliv v Božím domě. Chtějí snad tím nabídnout náhražku za liturgii a setkání s Ježíšem Kristem v Nejsvětější Svátosti?“

(Reakce jednoho katolíka z Tours v Risposte Catholique pod článkem: Mezináboženském setkání v bazilice.)

Katholisches.info a Risposte Catholique