Konverze anglikánského biskupa Nazira Aliho

Podle Thompsona by Michael Nazir-Ali, bývalý biskup Rochesteru a jeden z nejznámějších anglikánských duchovních mohl být vysvěcen na katolického kněze již příští měsíc; a novinář poukazuje na to, že obrácení tak významného intelektuála je obrovskou vzpruhou pro katolický ordinariát [zde], zřízený papežem Benediktem XVI. aby přivítal Anglikány v římské církvi [viz také].

Thompson uvádí, že někteří přátelé Nazir-Aliho říkají, že již konvertoval a nyní je členem Ordinariátu, který v průběhu let viděl řadu anglikánských duchovních, z nichž mnozí slouží jako katoličtí kněží.

72 letý Nazir-Ali, narozený v Pákistánu, byl biskupem v Rochesteru v letech 1994 až 2009, kdy rezignoval, a založil v Oxfordu centrum věnované podpoře ortodoxní evangelizace a dialogu s jinými vírami.

Ali má dvojí občanství, britské a pákistánské, a byl vedoucí autoritou anglikánského společenství pro islám a odborníkem na šaría a islámské bankovnictví. Ostře kritizoval souhlas britského establishmentu s muslimskými fundamentalisty a je hluboce v rozporu se zakořeněným byrokratickým myšlením vedení anglikánské církve.

Jde o nejvýznamnější obrácení ke katolicismu od dob Grahama Leonarda, bývalého biskupa Londýna.

Thompson připomíná, že poslední zvěsti naznačují, že na konci tohoto měsíce bude Nazir-Ali vysvěcen na katolického kněze kardinálem Vincentem Nicholsem. Obřad se pravděpodobně bude konat v kostele Ordinariátu na Warwick Street v Soho, spíše než ve Westminsterské katedrále.

Vzhledem k tomu, že je ženatý, Nazir-Ali nemůže být vysvěcen katolickým biskupem – ačkoli před založením Ordinariátu papež Benedikt vážně uvažoval o tom, že mu dovolí, aby se jím stal. Nazir-Ali je vášnivým obdivovatelem emeritního papeže.

Jeho obrácení ke katolicismu je nejvýznamnějším od roku 1994, kdy Grahama Leonarda, bývalého biskupa Londýna, přijal do církve kardinál Basil Hume. Pravděpodobně má ještě větší váhu, protože Nazir-Ali píše vlivně o bioetice, islámu, filozofii náboženství a rodinné politice.

Thompson píše: „Jeho obrana křesťanské civilizace byla mnohem jasnější než obrana jakéhokoli anglického katolického biskupa. Je silně proti potratům a eutanazii, má konzervativní názory na sexuální morálku a obviňuje „novou a nejistou doktrínu multikulturalismu“, která umožnila některým islámským komunitám v Británii proměnit se v „nepřístupné oblasti“.

Jeho obrácení vítají konzervativní katolíci zděšení doktrinálním zmatkem kolem „synodní cesty“ schválené papežem Františkem, která, jak se zdá, posouvá církev směrem k liberálnímu anglikánství. Biskupům Anglie a Walesu bude také ztěžovat marginalizaci Ordinariátu, který se snaží ovládat navzdory touze papeže Benedikta, aby byl na nich zcela nezávislý.

Michael Nazir Ali svou konverzi potvrdil. – Zdroj