Konference v Kremlu: Velké rodiny a budoucnost lidstva

Gabriela Kubyová:

Z Ruska se rozšířil jed proti rodině, z Ruska přichází lék

Před 25 lety, když se Komunistická strana stále ještě scházela v Kremlu pod emblémem srpu a kladiva, nikdo by si netroufal představit, co se bude dít na tomtéž místě 10. a 11. září 2014. V Kremlu, v srdci Ruska se konala dvoudenní konference s názvem: „Velké rodiny a budoucnost lidstva“ – velká akce pro-life a pro-rodinu s cílem chránit morální zásady rodiny a společnosti.

Na pódiu stáli mocní a vlivní lidé: patriarcha Kyril, hlava ruské pravoslavné církve, a jeho reprezentant pro zahraniční záležitosti metropolita Hilarion, hlavní rabín a velký mufti (nejvyšší teritoriální představený v sunnitském islámu, pozn. překl.) Dále přispěli Jelena Mizulinová, předsedkyně ruské parlamentní komise pro ženy a děti, autorka návrhu zákona o „ochraně dětí před informacemi negujícími tradiční rodinné hodnoty“, oligarcha Vladimír Jakunin, důvěrník prezidenta Putina, a jeho žena Natálie Jakuninová, společně předsedové nadace sv. Ondřeje Prvopovolaného, která byla oficiálním organizátorem tohoto fóra, Konstantin Malofejev, předseda Nadace Sv. Bazila Velikého. Na pódiu se objevili také top politici z Maďarska, Francie, Nigérie a Filipín. Prezident Putin poslal konferenci svůj pozdrav a arcibiskup Paglia, hlava Papežské rady pro rodinu, poslal videozprávu. Účastníků bylo více než 1000 ze všech částí Ruska a 50 zemí světa. Mnozí z nich jsou klíčové postavy v současném kulturním boji…

Jistě ne všichni účastníci souhlasili s Putinovým jednáním v konfliktu na Ukrajině. Ale všichni se shodli, že se nacházíme v globální antropologické krizi, která útočí na přirozenost a identitu lidské osoby, a všichni jsou stejně odhodláni postavit se odhodlaně proti ní.

Tématem nebyla rodina všeobecně, ale především velké rodiny, protože jen ony dokážou zvrátit krizi, která ohrožuje budoucnost Ruska, o většině západních zemí ani nemluvě. Na rozdíl od Západu byl zde problém a jeho příčiny předložen zcela        otevřeně. Americký novinář Donadl Feder, poradce Světového kongresu rodin a inteligentní praktikující Žid, řekl, že příčinou demografické krize je falešné chápání sexuality. Především pak ten pohled, že sexualita existuje pouze pro potěšení a nesmí mít žádné následky.

Prvotní účel sexuality je naopak plození lidského života ve svazku lásky mezi mužem a ženou. Protože pilulky a kondomy ne vždy zabrání působení této plodivé síly, zabíjíme ročně na celém světě 50 milionů nenarozených dětí. A pokračujeme v tom navzdory hrozivým důsledkům, protože chybný je nejen náš koncept sexuality, ale i pojetí osobní svobody. Tato falešná svoboda nezná nic jiného než autonomního jedince bez závazků, identifikovaného a živeného gender – ideologií, která popírá Boha a lidskou přirozenost.

Po bohatém občerstvení, na kterém by si nikdo nevšiml, že Rusko začíná trpět pod váhou vlastních zemědělských sankcí, byla předvedena velkolepá show mezi třemi katedrálami Kremlu. Zlaté cibulovité věžičky se rozzářily při večerním slunci, hra světla přenesla kouzlo na fasády a sbory tanečníků a zpěváků předvedly oslavu života a vlasti.                           

Na druhý den byl naplánován enormní program v konferenčních místnostech katedrály Krista Spasitele, „svatopetrské baziliky“ ruské pravoslavné církve. V roce 1931 dal Stalin katedrálu srovnat se zemí a místo ní zbudovat veřejné koupaliště. Po pádu komunismu byla katedrála obnovena a znovu otevřena v roce dvoutisícího výročí narození Krista.

Parlamentní poslankyně Olga Batalina hovořila o úspěších ruské prorodinné politiky: zlepšení rodičovských dovedností, zákaz reklamy potratů, prodloužení odkladu potratu o jeden týden (žena žádající o potrat má ještě týdenní lhůtu, kdy může své rozhodnutí přehodnotit, pozn. překl.) a nabídka poradenství a pomoci v době odkladu. Funguje rovněž velkorysá státní podpora pro druhé dítě. Výsledky za pět let? O 30% méně sirot, vzestup porodnosti z 1,3 na 1,7 dítěte na ženu ve stejném období.

Vedoucí představitelé mezinárodního hnutí pro life měli k dispozici desetiminutové prezentace. Bylo by zajímavé vyslechnout něco od zástupce Číny a o jejich politice jediného dítěte, ale na druhé straně to mohlo působit i nevhodně.

Vlastně pro kohokoliv ze západních zemí bylo nevhodné na tomto fóru vystoupit. Největší LGBTZ organizace v USA (Kampaň za lidská práva) promptně reagovala. Žádala, aby americké ministerstvo financí prověřilo Světový kongres rodin, zda neporušil sankce proti Rusku. Původně chtěl totiž Světový kongres rodin zorganizovat mezinárodní konferenci v Moskvě, ale kvůli konfliktu na Ukrajině odevzdal organizaci akce ruským hostitelům.

Thomas Ward, prezident Národní asociace katolických rodin v Anglii, hovořil o brutální kultuře plánovaného demografického kolapsu. Řekl, že Achillovou patou naší kultury jsou práva rodičů. Jen rodiče mohou chránit vlastní děti a střežit je před sexuální indoktrinací ve školách.

Odpoledne se konalo deset diskuzí kolem kulatého stolu za účasti asi dvaceti i více řečníků. Každý účastník měl k dispozici sedm minut bez dodatečného času na další otázky a diskuzi. Organizátoři evidentně chtěli, aby se znalosti mezinárodních expertů z oblasti kultury života staly dostupnými v Rusku. J. Mizulinová řekla: Rusko se rozhodlo. Drží se tradičních rodinných hodnot. Všechna náboženství v Rusku jsou pro rodinu. Až 95% populace odmítá partnerství osob stejného pohlaví. Ale USA a západní země vedou proti nám ideologickou válku.

Vše, o čem se na konferenci diskutovalo, bude dostupné na internetu (www.st-andrew-foundation.org) Jelikož se fórum konalo v Kremlu, Natálie Jakuninová věří, že celé Rusko uslyší její poselství.

Migrace ideologie a její následky jsou ohromující. V roce 1884 Bedřich Engels, spolupracovník Karla Marxe, viděl v antagonismu mezi mužem a ženou v monogamním manželství první „třídní konflikt“. V roce 1917 si Alexandra Kollontajová, první ženská lidová komisařka v sovětské dělnické vládě, předsevzala uskutečnit sexuálně – politickou destrukci rodiny. Lenin však musel její agendu odvolat, a to i přesto, že to vyvolalo velkou frustraci u západních komunistů, např. u Wilhelma Reicha, protože to způsobilo sociální chaos, který stál v cestě uskutečnění jeho sociální utopie.

Komunistická agenda proti rodině tak migrovala na Západ a zde se naplno roztočila v době studentských revolucí v šedesátých letech. (za vydateného přispění 2. vatikánského koncilu (viz) poz. překl.)V institucích se začala prosazovat na nejvyšší úrovni. Dnes deregulaci sexuálních norem za účelem zničení rodiny implementuje OSN a EU a jejich síť mimovládních organizací, miliardářských nadací a korporací…

Naproti tomu Rusko v roce 2014 pod tlakem demografické krize si vytyčilo kurs pro rodinu a její etické základy. Ve svém programu uznává: Lidstvo musí pokročit vpřed k budoucnosti založené na pochopení, že přirozená rodina byla a zůstane základem civilizace. Přirozená rodina byla, stále je a navždy bude manželstvím mezi mužem a ženou a mnoha dětmi…

http://www.lifenews.sk/content/gkuby-z-ruska-sa-roz%C5%A1%C3%ADril-jed-proti-rodine-z-ruska-prich%C3%A1dza-liek