Komisař Volpi zavírá klášter františkánů Neposkvrněné v Teramu

Klášter františkánů Neposkvrněné v Teramo byl nucen ukončit svou činnost

Teramo je hlavní město italské oblasti Abbruzzo. Jak oznámilo vedení kláštera, je klášter na základě rozhodnutí apoštolského komisaře Volpiho dnem 11. února zrušen.

Jako důvod se uvádí „odchod několika řeholníků“ a „úbytek bratří“. V obou případech se jedná o přímé důsledky komisní správy, která postihla až do července 2013 kvetoucí řád.

„Úbytek bratří“ způsobilo vystoupení některých řeholníků z řádu, protože původní charizma řádu bylo záměrně zmařeno. „Odchod“ znamená ve skutečnosti nucené přemístění a odeslání do exilu, která nařídil komisař.

Františkány Neposkvrněné povolal do Terama biskup Michele Seccia a nabídl jim klášter Sv. Dominika. V roce 2008 vzniklo v Teramu řádu blízké mariánské společenství Misie Neposkvrněné Prostřednice spolu s třetím řádem františkánů. Otcové řádu slavili v souladu se Summorum Pontificum liturgii mše svaté i denní modlitby církve v tradičním ritu a v pastorační péči ve farnostech používali jak tradiční, tak nový mešní řád.

V roce 2005 opustili dominikáni svůj klášter z důvodu nedostatku povolání

Dominikáni se usadili v Teramu v roce 1287 a vybudovali zde klášter a kostel Svatého Dominika. Po dlouhé době rozkvětu v roce 1809 při napoleonských válkách byla z kostela zřízena konírna a z kláštera kasárna. Po Vídeňském kongresu se o klášter a obnovený kostel staralo Růžencové bratrstvo, které dominikáni založili v roce 1556. V důsledku proticírkevního postoje nového italského státu z roku 1860 to trvalo 130 let, než se mohli dominikáni opět vrátit do Terama. Teprve Lateránské smlouvy umožnily, aby v roce 1939 dominikáni opět osídlili svůj starobylý klášter.

Dominikánský kostel zažil v letech 1969-1971 tvrdé zásahy do presbytáře. V roce 2005 museli dominikáni klášter opět opustit „pro nedostatek povolání“.

Klášter byl neobydlený jen krátkou dobu, protože biskup sem povolal františkány Neposkvrněné, mladý řád, který neměl žádné problémy s dorostem a mohl zajistit další trvání vzácného kláštera. To však netrvalo ani sedm let a tvrdý papežský zásah od základu změnil osud kláštera. Františkáni opustili objekt během dvou dnů, ovšem ze zcela jiných důvodů než před nimi dominikáni.

                                                                             Giuseppe Nardi  katholisches.inf