Kněžské bratrstvo Svatých Apoštolů vypovězeno z Belgie

20.6.2016

Předchůdce arcibiskupa Kesela v diecézi Mecheln – Brusel Mons. André-Joseph Léonard, kterého jmenoval papež Benedikt XVI., založil kanonicky kněžské Bratrstvo Svatých Apoštolů, které slavilo liturgii v tradičním ritu a mělo svůj vlastní kněžský seminář. Svěřil mu dvě farnosti: Sainte-Catherine/Sint-Katelijnekerk v Bruselu a Saint-Joseph v Ucclé jižně od Bruselu. Inspirátorem byl francouzský kněz Michel-Marie Zanotti-Sorkine.

Jeho iniciativa se ukázala jako velmi úspěšná. Je to bratrstvo světských kněží, kteří však vedou společný život. Jejich farnosti se vyznačovaly velkou návštěvností mladých lidí. Ačkoliv existovalo teprve tři roky, mělo šest kněží a 21 seminaristů.

Papež František poslal arcibiskupa Léonarda do výslužby a na jeho míso jmenoval na přání kardinála Danneelse arcibiskupa Kesela. Nový arcibiskup rozhodl, že bratrstvo rozpouští a fakticky vypovídá ze země. Jako důvod uvedl „solidaritu se sousední Francií“: „V mnoha regionech Francie nejsou žádní kněží“. Skupina věřících z farnosti sv. Kateřiny ve svém dopise arcibiskupovi si stěžuje a uvádí, že tímto opatřením je postižena i Francie. V diecézním semináři je z 80 seminaristů jen 25 Belgičanů, jsou zde též Poláci i Afričané. Mají se také vrátit do svých domovských diecézí? Není snad katolická církev univerzální? Tento argument je třeba znovu zvážit, protože ve skutečnosti se jedná o ryze ideologické důvody.“

Věřící od Sv. Kateřiny požádali arcibiskupa o přijetí, ale dosud neobdrželi žádnou odpověď. Smýšlení Kesela a Danneelse je na hony vzdáleno od ducha nežádoucího bratrstva.

Katholisches.info