Katolické televizi EWTN hrozí pokuta ve výši 12 milionů dolarů

                                                                         20.2.2016

Některé části Obamovy všeobecné zdravotní reformy narazily u katolické církve na odpor. Pod pláštěm ochrany zdraví prosazuje Obama také potratovou politiku a nutí zaměstnavatele, aby za své pracovníky uzavírali dohody o nemocenském pojištění, které zahrnuje také např. potraty a sterilizaci žen. Výjimky se nepřipouštějí a organizacím, kteří se nepodřídí, hrozí enormní pokuty,

Obama chce učinit veškeré obyvatelstvo spoluúčastníkem svého potratářství. Některé soudní procesy, které byly proti vládě v této věci zahájeny, byly úspěšné. Některé však nikoliv a dosud probíhají.

Patří k nim i žaloba od EWTN. Je to největší katolická televizní síť. Protože sídlí také na území USA, vztahují se na ni Obamovy zákony. Podstatné části zákona však odporují svědomí a náboženskému přesvědčení a poslání této katolické televize, kterou stát nutí, aby se podílela na financování vražd nenarozených dětí. Její odvolání zatím neuspělo. Zideologizovaný soudce zastává stejný názor jako prezident a za ním stojící potratová lobby.

EWTN se však v tomto boji rozhodně nehodlá vzdát. Založila ji klariska matka Angelika v roce 1981. Je to dílo evidentně nikoliv lidské, které má za sebou až neuvěřitelnou minulost.

I pro pana Obamu platí to, prohlásila její zakladatelka jednou svým protivníkům: »Zde nemáte co do činění se mnou, ale s Bohem«.

Jen ve stručnosti:

Matka Angelika, původem Italka Rita Rizzo, se narodila v roce 1923. 15. srpna 1944 na svátek Nanebevzetí Panny Marie vstoupila do řádu „chudých klarisek věčného klanění“ v Clevelandu (Ohio). Po těžkém úrazu páteře slíbila Bohu, že jestliže bude po operaci opět schopná chodit, vybuduje na jihu USA nový klášter. Svůj slib splnila r. 1962, když zřídila klášter „Panny Marie od Andělů“ v Irondale (Alabama).

Přesně 37 let po vstupu do kláštera  opět 15. srpna 1981 katolické založilatelevizní vysílání EWTN. Z malého studia v jedné garáži se vyvinula celosvětová síť katolického televizního vysílání, které vysílá ve čtyřech světových jazycích (anglicky, španělsky, německy a francouzsky)

„Když nemáš odvahu udělat něco zdánlivě směšného, Bůh také neudělá žádný zázrak,“ zní jeden citát matky Angeliky, z jejíhož humoru hovoří neotřesitelná důvěra v Boha.

Zakladatelku EWTN v USA pokládají kabelové společnosti za pionýrku kabelové televize. Po dvou případech mrtvice přestala ve vysílání osobně vystupovat. EWTN neprovozuje reklamu a žije pouze z darů, ale má nesmírný růst. Od kabelové televize přešla dále k televizi satelitní. Její programy se vysílají v anglickém, španělském, německém a francouzském jazyku. Má své vysílače v USA, Velké Británii, Německu, Irsku. Satelitní vysílání je možno přijímat ve 144 státech světa a dosahuje do 200 milionů domácností. Provozuje rovněž Internet. (Viz)

Překážky musela překonávat i uvnitř církve. Svým protivníkům jednou odpověděla :

»Jsem poslušná dcera církve. Pro ni jsem plakala, trpěla ismála se ašířila jsem ji pocelém světě. A nyní jsem prý podezřelá. Zpochybňuje semoje povolání a náš řád. Jsme kontemplativní sestry ajimi zůstaneme. Nerozumím tomu boji ovysílač uvnitř církve. Nikdo seoněj nestaral, když jsme oněj bojovaly. Nikdo se oněj nestaral, pokud nešlo o to, kritizovat ho, kontrolovat a zase kontrolovat. Ale Bůh si tento vysílač podržel. Nepatří mně. Nechte mě dělat vpokoji to, co chce Bůh. Nerozumím vašemu podezírání. Domnívám se, že se nemusím omlouvat zato, co dělám pro Boha. Zde nemáte co do činění se mnou, ale s Bohem. Podobně farizeové říkali: Nesmíš v sobotu uzdravovat. Nesmíš postavit vysílač za 800 milionů dolarů. Nesmíš stavět kostel za 50 milionů dolarů, které věnovalo 5 rodin. Nejednáš podle zákona. Nedodržuješ normy. Já jsem to ovšem nedělala naschvál«.

                                        katholisches.info , kath-net

Její programy se vysílají v anglickém, španělském, německém a ukrajinském jazyku. Má své vysílače v USA, Velké Británii, Německu, Irsku a na Ukrajině. Satelitní vysílání je možno přijímat ve 144 státech světa.