Katolíci spolu se svobodnými zednáří

Biskup z Terni Soddu se účastní slavnostního otevření zednářského cntra, pak rozčileně odpovídá slovy o „nedorozumění“, ale nevysvětluje, co řekl „zástěrám“. La Bussola dělá rozhovor s velmistrem Bisi, který přiznává: »Ravasiho dopis „Drahým bratrům zednářům“ a Františkova věta „Nikdo není spasen sám“ „nám pomáhají překonat křížové výpravy«. Takto zrají plody univerzálního bratrství bez Krista a přivádějí církev do náruče lóží.

„ROZHOVOR S VELMISTREM: „KATOLÍCI MEZI SVOBODNÝMI ZEDNÁŘI“.

Přítomnost biskupa z Terni na slavnostním otevření zednářského domu ve městě doslova zaskočila věřící, diecézní kněze i kurii, kteří o této iniciativě nic nevěděli. Slavnostní otevření se konalo 27. září na Via Roma (přímo v centru města) v Terni, městě, které se pyšní pozoruhodnou tradicí svobodného zednářství, a zúčastnili se ho místní přisluhovači a velmistr Velkého Orientu Itálie Stefano Bisi.

Po indiskreci byla zpráva o biskupově přítomnosti potvrzena v komuniké zveřejněném na internetových stránkách indické vlády a byla znovu zveřejněna různými weby a blogy, především blogem Messa in latino, který také jako první zveřejnil fotografie ze slavnostního přestřižení pásky s prelátem, který se během přestřižení za přítomnosti dalších autorit pevně drží šerpy trikolóry. (ZDE přehled hlavních reakcí na jeho přítomnost)

Mons. Francesco Antonio Soddu, který mezitím nedávno dorazil do diecéze San Valentino, včera vyčenichal pravděpodobný diplomatický incident a na internetových stránkách diecéze zveřejnil podrážděné vysvětlující prohlášení: „Pokud jde o otevření nového vchodu do sídla GOI v Terni, instrumentální čtení, záměrně špatně pochopené a interpretované, přítomnosti biskupa Soddu při této okolnosti vzbuzuje údiv, zmatek a rozhořčení. Výklad faktů, který nebere v úvahu ani obsah toho, co biskup řekl, zcela zkresluje smysl jeho přítomnosti, která se neztotožňovala s myšlenkami odlišnými od křesťanské nauky, ale měla jediný cíl – vydat svědectví o věrnosti evangeliu a církvi, zvláště v této době synodální cesty, která ji charakterizuje“.

Ve skutečnosti komuniké vůbec nic neobjasňuje, naopak vzbuzuje podezření, že „údiv, zmatek a hořkost“ jsou jen vhodným fíkovým listem, který má zakrýt přítomnost, která, pokud ne zlou vůli, rozhodně zdůrazňuje velkou naivitu sardinského preláta.

Co by Soddu řekl tak věrného evangeliu a církvi? Uvedl snad více než 200 exkomunikací, které zednářství všech řádů a obřadů nashromáždilo během staletí v oficiálních výrocích papežů a biskupů, a to v takovém množství, že je to mnohem více než těch, které nashromáždil komunismus? Nebo citoval poslední dokument Kongregace pro nauku víry (1983), v němž tehdejší kardinál Ratzinger zopakoval, že „perstat igitur immutata sententia negativa Ecclesiae circa associationes massonicas“ („negativní odsudek Církve vůči zednářským sdružením zůstává tedy nezměněn, protože jejich principy byly vždy považovány za neslučitelné s naukou Církve“)?

To nelze zjistit, protože ani na webových stránkách indické vlády, ani na stránkách diecéze nebyly zveřejněny texty nebo videozáznamy biskupova projevu na Via Roma 27. září. Vše se odehrálo mimochodem.

La Bussola se zeptala přímo tiskového oddělení diecéze a odpověď nebyla nikterak vyčerpávající: „Svědčil o věrnosti evangeliu a církvi, zvláště v této době synodální cesty, která ji charakterizuje,“ řekla nám mluvčí a otrocky zopakovala komuniké. Je tedy dialog se svobodnými zednáři součástí aktivit příští synody? To nevíme, protože nám bylo bez okolků sděleno, že biskup není k dispozici, aby s námi na toto téma poskytl rozhovor.

Tváří v tvář strohému závěru preláta z Terni však existuje naprostá otevřenost svobodných zednářů, jak dokazuje exkluzivní rozhovor, který velmistr GOI Stefano Bisi poskytl listu La Bussola a který najdete ZDE.

Je to důležitý rozhovor, v němž poprvé „ctihodný“ na vrcholu italského zednářstva ospravedlňuje nebezpečné křížení mezi církví a lóžemi pod heslem „křížové výpravy skončily“ a nastiňuje velmi jasný obraz toho, co Bussola definoval jako Operace lóže, tj. veřejnou účast církve na zednářských akcích pod heslem dialogu, setkání, konferencí a přítomnosti pod heslem „více je toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje“. Pokud ovšem tím, co spojuje, není Kristus, pak je toto pouto velmi slabé.

Rozhovor však především posloužil k tomu, abychom se seznámili s Bisiho názory na ty, které indická vláda považuje za skutečné otevření se církve vůči svobodným zednářům a které ho nutí říkat, že „doba křížových výprav skončila“, a zároveň doufat ve společnou oslavu prolomení Porta Pia.

Poselství, která lóže vnímají jako otevření kreditu, jsou dopis kardinála Ravasiho zveřejněný v Sole 24 Ore v roce 2016 („Drazí bratři zednáři“) a věta papeže Františka „nikdo není spasen sám“ zveřejněná v encyklice Fratelli tutti a pronesená o několik měsíců dříve během modlitby na Svatopetrském náměstí na vrcholu pandemie: pro Bisiho jsou to jasná poselství přátelství, která jedním rázem vymazávají tři století „tmářství“.

Článek z roku 2016, který napsal vatikánský prefekt pro kulturu (La Bussola se jím zabývala hned), vycházel z mnoha doktrinálních překážek, z minulých odsouzení, která církev znovu a znovu vyhlašovala, aby dospěla k dialogu: „Tato různá prohlášení o neslučitelnosti mezi oběma členy církve a svobodným zednářstvím však nebrání dialogu ve specifických oblastech konfrontace, jako je komunitní rozměr, charita, boj proti materialismu, lidská důstojnost, vzájemné poznání.“ (viz článek v příloze).

Stručně řečeno: klasický dialog, který se nestává prostředkem, ale cílem. Díky tomuto „mandátu“ od Ravasiho k Bisimu v posledních letech propagoval pozvání a v mnoha případech (Gubbio, Massa Marittima, Bolzano, Pinerolo, Siracusa, Arezzo, Ravenna a nyní Terni) získal první pozitivní ohlasy na ideální turné po Itálii, které se zastavilo pouze během pandemie. Je to důkaz, že Ravasiho asistence se trefila do černého natolik, že ji Bisi v rozhovoru připomněl a stala se skutečnou doktrínou: Ravasiho doktrínou.

Druhé zelené světlo zednáři našli ve větě papeže Františka, kterou pronesl na vrcholu pandemie. Tuto frázi použil Bergoglio také během setkání s prezidentem Mattarellou na téma náboženství míru. Fráze, která katolíkům téměř unikla, ale kterou lóže pochopily a zhodnotily právě proto, že vzhledem k tomu, že spásu nijak nespojuje s Kristem, se snadno hodí k opěvování univerzálního bratrství, které lóže považují za svůj cíl.

Ne však ve jménu Boha, ale nejvyšší bytosti, která nemá nic společného s křesťanským Bohem. Objasnění této fráze, kterou zednáři chápou jako výzvu k univerzálnímu bratrství nikoli v Kristu, ale ve jménu člověka nebo vyšší bytosti, je proto ze strany církve o to naléhavější. Jak jsme viděli, někteří toho již mazaně využívají. Naivita a nedostatek argumentů mnoha biskupů spolu s jistou doktrinální laxností se postaraly o zbytek a Operace Lóže tak přidala další etapu svého pochodu.

La Nuova Bussola Quotidiana