Karmelitánky se nepoddávají

Tradiční karmelitánky se rozhodly povstat a bojovat

Řím chce odříznout kontemplativní kláštery, ale sílí odpor

26. listopadu 2021

Cela sestry v klášteře bosých karmelitánek ve Fairfieldu.

Karmelitánské sestry z Fairfieldu v USA, které se hlásí k tradici, se „rozhodly postavit a bojovat“. Nebudou se podřizovat vatikánským směrnicím, jejichž cílem je podkopat jejich kontemplativní způsob života.

Catherine Bauerová, mluvčí tradičních karmelitánek z Fairfieldu ve státě Pensylvánie, popsala situaci těchto řeholnic v rozhovoru pro Catholic World Report po apoštolské vizitaci na konci září. Tyto události je třeba vnímat na pozadí vatikánské instrukce Cor orans z roku 2018, kterou papež František výrazně zasáhl do způsobu života kontemplativních řádů a konventů. Požaduje od nich více světskosti. Santa Marta dává přednost formě života apoštolských řeholních společenství před kontemplativními kláštery. To však odporuje řeholi a charismatu kontemplativních komunit. Papežský zásah znamená znehodnocení vita contemplativa ve srovnání s vita activa. Kontemplativní řeholní život je zároveň jedinečnou výhodou vůči světu a je mnohem starší než apoštolský řeholní život, který se angažuje v sociální a společenské oblasti (péče o nemocné, pastorace ve věznicích, výchovná činnost atd.).

„Neznámé světu“

Římské aspirace jsou v rozporu s charismatem řádu. Na mezinárodních webových stránkách bosých karmelitek (OCD) se o ženské větvi řádu píše:

„Aby si zajistili vhodné životní podmínky a specifické „klima modlitby“, volí bosé karmelitánky radikální odloučení od světa v podobě pontifikální uzavřenosti, samoty a mlčení. Tímto způsobem, při zachování skutečné svobody mysli a těla, využívají všechny své síly v manželském setkání s Bohem, v každodenní eucharistii, v liturgii hodin a v meditaci. Jejich hluboká zkušenost s Bohem je zdrojem a základem jejich apoštolátu, který spočívá především v modlitbě na úmysly církve a ve svědectví, ale vylučuje jakoukoli formu aktivní služby.“

 chórový prostor                  

Proto, jak se dále píše, tyto řeholnice jsou „skryté v tichu kláštera“, a zdají se být „světu neznámé“.


Catherine Bauerová oznámila, že karmelitánky z Fairfieldu „se rozhodly postavit a bojovat“. Byla ještě rozhodnější:

„Myslíme si, že ve vedení Říma jsou lidé, kteří si myslí, že kontemplativní řády už nemají v církvi místo.“

Na serveru LifeSiteNews napsala německo-americká publicistka a historička Maike Hicksonová:

„Tyto svaté ženy potřebují pevnou ochranu a trvalou podporu katolických laiků tváří v tvář koordinovanému papežskému útoku, jehož cílem je podkopat, sekularizovat a zpeněžit tento klášterní řád.“

Hicksonová připomněla, že vatikánská instrukce Cor orans nařizuje jednotlivým kontemplativním řádům, které byly dříve autonomní, aby se připojily k federacím, což narušuje jejich individualitu a vlastní charisma. Podle instrukce má být reforma provedena ve světle Druhého vatikánského koncilu a „změněných společensko-kulturních podmínek“.

Karmel Ježíše, Marie a Josefa

Fairfieldský karmel Ježíše, Marie a Josefa tvoří 25 řeholnic. Ročně obdrží asi 100 dotazů od žen, které se zajímají o jejich způsob života. Jejich kaplanem je poustevník, otec Maximilián Maria Dean, který pro ně slouží mši svatou v tradičním ritu. Vedou tradiční karmelitánský mnišský život s přísnou observancí. Modlitba je dominantním prvkem každodenní činnosti. Klášter je ve stadiuu stavby. V současné době se staví refektář a začala stavba klášterního kostela a jeho krypty.

Karmelitánské mnišky, jejichž průměrný věk je nízký, žijí v přísné observanci. V jejich klášteře není elektřina, a tak by to mělo zůstat. Jako zdroj světla slouží svíčky a především parafínové lampy. Obejdou se bez čehokoli, co lze postrádat. Zahrada slouží k zajištění soběstačnosti.

Náčrt budoucího klášterního kostela

Otec Dean v říjnu Jimu Halovi z LifeSiteNews potvrdil, že jeho zkušenosti s jinými řeholními komunitami, které se hlásí k tradici, jako jsou františkáni Neposkvrněného početí a klarisky ustavičné adorace z Hanceville v Alabamě (založené Matkou Angelikou, EWTN), ukazují, že Římská kongregace pro řeholní řády, vedená kardinálem prefektem João Brazem de Avizem, plánuje podkopat způsob života kontemplativních řádů a klášterů. To je podle něj možné pouze se souhlasem a mandátem papeže Františka.

Catherine Bauerová řekla, co to konkrétně znamená. Instrukcí Cor orans karmelitánky ztratily svou autonomii a ekonomickou nezávislost a formace novicek by se jim vymkla z rukou. Instrukce umožňuje „úředníkům Svatého stolce přístup k ekonomickému majetku řeholnic“.

„Dává jim to možnost převzít kontrolu nad klášterem, vystěhovat jeptišky a následně mít nad majetkem finanční kontrolu.“


Ti, kdo se nechovají tak, jak by měli, mohou čekat apoštolskou vizitaci.

Karmelitánky z Valparaisa, stejně jako ty z Fairfieldu, obdržely apoštolskou vizitaci za přerušení znovupřijetí karmelu ve Filadelfii. Maike Hicksonová podala zprávu o událostech. Filadelfský karmel, který byl založen pět let po smrti svaté Terezie z Lisieux, se zmenšil na pouhé tři sestry, z nichž jedna již zemřela a druhá je v domově důchodců, když arcibiskup Charles Chaput v roce 2017 požádal o vyslání řeholnic, které by karmel udržely v chodu. Šest sester pocházelo z Valparaisa a další tři z Elysburgu. Elysburg Carmel se připojil k Fairfieldu.

Mladé karmelitánky však ve Filadelfii narazily na nepřekonatelné překážky. Arcibiskup Chaput, jedna z nejvýraznějších biskupských osobností v USA, získal od papeže Františka v roce 2020 status emeritního biskupa. Jeho nástupce, arcibiskup Nelson J. Perez, již neposkytoval řeholnicím stejnou podporu, pokud jde o tradiční obřad a zavedení Cor orans. Proto se devět sester spolu se dvěma aspirantkami, které se k nim připojily, vrátilo do Nebrasky. Řím to odsoudil jako odmítnutí podřídit se „nové realitě“ a postihl je apoštolskou vizitací, která se konala od 25. do 29. září. Bylo zřejmé, že cílem je zlomit disent karmelitánských sester z Fairfieldu, protože proniká k dalším karmelitkám..

V nedávném komentáři otec Dean napsal, že záměr, který za tím stojí, vyšel najevo:

( Obr: Stavební pozemek Carmelu)

Má mu být znemožněno udělovat svátosti řeholnicím v tradičním obřadu.

Tradiční karmelitáni mají být zcela převedeni na Novus Ordo.

Diskutovalo se o strategiích, jak odvrátit dobrodince od těchto klášterů tradice.

„Nesmím zde psát, co vlastně během vizitace dělali, ale řekněme, že jsem se ve svém odhadu stoprocentně nemýlila a stažení jeptišek z Filadelfie využila římská kongregace jako záminku k zásahu proti těmto tradičním klášterům.“

Paní Bauerová říká, že ví o 60 klášterech, které se staví proti změnám, které jim chce papež František vnutit pomocí Cor orans: organizování klášterů do sdružení, což by zvýšilo vliv těchto sdružení na spiritualitu jednotlivých klášterů.

„Ale fairfieldské karmelitánky jsou jediné, které jsou ochotné se k tomu postavit.“

„Myslím, že ostatní si myslí, že když se budou držet při zemi, záležitost se vyřeší sama. Od chvíle, kdy fairfieldské řeholnice obdržely apoštolskou vizitaci, je však jejich hlava na soudním špalku. Naše řeholnice se rozhodly vzepřít a bojovat, i když na to budou samy.“

Karmelitánky, oddané tradici, se ke kroku odmítnutí Cor orans odhodlávají „s těžkým srdcem a nesnadno“. Podle Bauera by „neměly být nuceny“ vzdát se 500 let staré řeholní tradice.

Obrana kontemplativního řeholního života

Biskup Athanasius Schneider, který byl během své návštěvy USA dotázán na situaci karmelitánek z Fairfieldu, zdůraznil, že by jeptišky měly zůstat věrné svému tradičnímu charismatu. Sentire cum Ecclesia, řekl pomocný biskup z Astany, znamená pokračovat v lásce a modlitbě za papeže a biskupy bez revolty, bez polemiky, vždy, ale současně „zůstat věrný“ svému charismatu.

Msgr. Schneider potvrdil, že Cor orans je strohým ničením vzácného Božího daru

Msgr. Schneider potvrdil, že cílem Cor orans bylo „zničení vzácného Božího daru přísného mnišského života“. Doporučil proto řeholnicím, aby se „postavily na odpor“, protože „nemohou poslechnout, i když to přichází z Říma“, protože tyto pokyny jsou „proti celé tradici církve“ a „ničí mnišský život“.

Podobně se nedávno vyjádřil i kardinál Gerhard Müller, když navštívil USA.

„Nebezpečí vidím v tom, že v Kongregaci pro řeholníky jsou lidé, kteří nechápou vita contemplativa.“

Jsou to lidé, kteří v kontemplativním životě nevidí „žádný smysl“.

Sestry bosé karmelitky, které chtějí zůstat věrné svému tereziánskému charismatu, se v USA těší velké podpoře a solidaritě. Budou ji velmi potřebovat.

Giuseppe Nardi

Obrázek: Fairfieldcarmelites.org