Kardinál Schönborn už zbrojí na příští synodu

S neuvěřitelnou nedočkavostí se zabývá rakouská biskupská konference příští řádnou synodou v říjnu 2015. Ačkoliv již celá léta je předsedou komise pro rodinu zkušený biskup Klaus Küng, který je navíc již 20 roků konzultantem Papežské rady pro rodinu, jeví se rakouskému episkopátu jako účastník  méně vhodný. Volba rakouského delegáta proto padla na biskupa Benna Elbse z Feldkirchu.

Tento biskup se již začátkem listopadu „kvalifikoval“ tím, že se přihlásil ke Kasperově linii a je proti tomu, aby se „kvůli rigoróznosti přistupovalo nevhodně k člověku“ . Podle tohoto preláta sice existuje ideál rodiny, ale musíme brát ohled na to, že každý člověk „je na cestě“. Církev se musí orientovat příslušnou situací lidí.

Budeme – li tak pokračovat, pak evangelium bude opravdu exemplář nedosažitelných ideálů, který můžeme vystavit ve vitrině.