Kardinál Sarah vyslovuje znepokojení

                                                             1. 12. 2016

Francouzský týdeník Homme Nouveau uveřejnil rozhovor s kardinálem Robertem Sarahem, který vyjádřil krajní znepokojení z velkého zmatku, který zavládl v katolickém světě ve věci nauky církve, a to i mezi biskupy.

Kardinál se cítí povolán, aby promluvit z pozice prefekta Kongregace pro božský kult a svátostný řád, protože současná dezorientace se týká tří svátostí: manželství, pokání a Eucharistie. Podle kardinála zmatek, který prožíváme, pramení z nedostatku formace, která se bohužel týká samotných spolubratří v biskupské službě.

Kardinál Sarah zdůrazňuje, že každý biskup je v prvé řadě vázán naukou o monogamním nerozlučném manželství, které Kristus ustanovil jako řádnou formu, v níž spočívá dobro muže, ženy i dětí.

Tato pravda nemůže nemít důsledky, pokud jde o možnost přistupovat k svatému přijímání: »Celá církev po všechen čas pokládala za nesporný fakt, že k svatému přijímání nemůže přistupovat, kdo si je vědom, že se dopustil těžkého hříchu, a tento princip byl potvrzen v encyklice Ecclesia de Eucharistia Jana Pavla II.« Kardinál prefekt dodává: »Ani papež nemá právo rušit tento božský zákon«.

Chiesa e post concilio 30. listopadu 2016