Kardinál Pell podádá stížnost na německou synodu

„Řím by měl pokárat kardinála Hollericha a biskupa Bätzinga“.

Požadavek kardinála Pella vůči zastáncům synodní cesty nabývá na váze

18. března 2022

Kardinál Pell vyzývá Kongregaci pro nauku víry k zásahu proti kardinálu Hollerichovi a biskupu Bätzingovi – a synodní cestě.

(Řím) Kardinál George Pell vyzval Kongregaci pro nauku víry, aby „zasáhla a vynesla rozsudek“ proti výrokům o sexualitě a homosexualitě kardinála Jeana-Clauda Hollericha, předsedy biskupských konferencí v EU (COMECE), a biskupa Georga Bätzinga, předsedy Německé biskupské konference. Nejprve o tom na svém blogu informoval vatikanista Edward Pentin. Mezitím zprávu převzala agentura Associated Press (AP), jedna ze tří hlavních mezinárodních tiskových agentur. To náhle dodalo požadavku australského kardinála velkou váhu.

Kardinál Pell, emeritní arcibiskup ze Sydney a skandálně zlikvidovaný bývalý prefekt vatikánského sekretariátu pro ekonomiku, vyzval v prohlášení zveřejněném v úterý 15. března římskou Kongregaci pro nauku víry, aby zasáhla a pokárala dva přední evropské církevní představitele.

V rozhovoru, který kardinál Pell poskytl 11. března v Římě německé katolické televizní stanici K-TV, vyzval nositel purpuru k zásahu Kongregace pro nauku víry proti „rozsáhlému a jednoznačnému odmítání učení katolické církve o sexuální etice lucemburským kardinálem Jeanem-Claudem Hollerichem SJ a biskupem Georgem Bätzingem, předsedou Německé biskupské konference“.

Hollerich, lucemburský arcibiskup, předseda COMECE a generální zpravodaj biskupské synody o synodalitě, kterého jmenoval papež František, jeho spolubratr z jezuitského řádu, v rozhovoru pro CBA vysvětlil, že církevní učení o homosexualitě „již není správné“, protože jeho sociologicko-vědecký základ již není správný. Proto požadoval, „abychom se zde v nauce zamysleli dále“ a „provedli zásadní revizi nauky“. Podle Hollericha by postoj papeže Františka k homosexualitě mohl „vést ke změně doktríny“.

Předseda Německé biskupské konference Georg Bätzing řekl časopisu Bunte, že katolický učitelský úřad se musí změnit, pokud jde o sexualitu a předmanželský sex, protože ho už nikdo neuplatňuje. Na otázku, zda jsou homosexuální vztahy povoleny, limburský biskup odpověděl, že ano, že jsou „v pořádku“, pokud se tak děje ve věrnosti a zodpovědnosti. „Vztahu s Bohem se to nedotýká.“ Kromě toho se Bätzing vyslovil pro zrušení kněžského celibátu a svěcení žen, „což jsou dvě věci, které Vatikán striktně odmítá, ale které byly prosazovány v německém synodním procesu“, uvedla agentura AP. Bätzing doslova řekl, že do toho, co kdo dělá v sexuální oblasti, „mi nic není“.

Oba rozhovory přímo souvisely se „synodní cestou“, kterou realizovala Německá biskupská konference a Ústřední výbor německých katolíků.

Kardinál Pell vyzývá Řím k zásahu

Kardinál Pell na to reagoval. Řekl, že sice chápe „obtížnou situaci“ v místních církvích německy mluvících zemí, kde se kostely vyprazdňují, ale jedinou možnou cestou je „znovuobjevit Ježíšova zaslíbení“, plněji si osvojit „neztenčený poklad víry“ a zůstat věrný víře, „a ne se řídit měnícím se diktátem současné sekulární kultury“.

„Jak už před mnoha lety upozornil papež Pavel VI., je to pro církev cesta k sebezničení.“

Australský kardinál odsoudil, že „toto bludné učení“ Hollericha a Bätzinga „odmítá nejen starobylé židovské a křesťanské učení proti homosexuálním aktům, ale také učení o monogamním manželství, které je vyhrazeno výhradně pro muže a ženu a v němž je svazek muže a ženy výlučný“.

„Vynikající dopis Severské biskupské konference z 9. března 2022 je příkladem téměř jednomyslného odmítnutí těchto novinek biskupy z celého světa, ale jasné římské pokárání po řádném procesu je nezbytné. Katolická církev není volnou federací, v níž mohou různé národní synody nebo shromáždění a významní představitelé odmítat podstatné prvky apoštolské tradice a zůstat nerušeni.“

To by se podle něj nemělo stát ani normou, ani by to nemělo být tolerováno, protože jednota katolíků v Kristu a jeho učení „vyžaduje jednotu v nejdůležitějších prvcích hierarchie pravd“. Odmítnutí tohoto učení, jak je vyjádřeno ve výrocích kardinála Hollericha a biskupa Bätzinga, „představuje zlom, který je neslučitelný s předávaným učením Písma a Magisteria a který není slučitelný s žádným legitimním vývojem nauky“. Proto kardinál požádal o „zásah Říma“.

„Žádné z deseti přikázání není dobrovolné. Všechna jsou určeaa k poslušnosti, a to i hříšníkům. Nemůžeme mít zvláštní australskou nebo německou verzi Desatera. Nemůžeme také následovat Bertranda Russella, anglického ateistického filozofa, který navrhl, aby se na Desatero pohlíželo jako na zkoušku – kde je třeba odpovědět pouze na šest z deseti otázek, aby byla kladná.“

Agentura AP 16. března převzala kardinálův požadavek ve zprávě „Cardinal calls for Vatican rebuke over comments on sexuality“. To dodalo jeho požadavku na zásah Říma zcela jinou váhu. Požadavek na pokárání ostatních biskupů a dokonce i kardinála je v církvi velmi neobvyklý. Ukazuje rozhořčení v jiných částech církve nad německým „Sonderwegem“.

17. března, přijal František na běžné audienci prefekta pro víru kardinála Luise Ladariu Ferrera, který je stejně jako papež a kardinál Hollerich jezuitou. Není známo, zda byly tématem audience výroky dvou předních biskupů z německy mluvících zemí nebo požadavek kardinála Pella. Není to však vyloučeno, protože veřejný požadavek kardinála, aby Řím pokáral jiného kardinála, je vzácností. Od doby, kdy na tuto otázku upozornila agentura AP, se tato pravděpodobnost rapidně zvýšila.


Pranen Katholisches