Kardinál Burke odmítá prohlášení prefekta Müllera

                                                   10. 1. 2017

V časopisu The Remnant odmítl kardinál Burke prohlášení prefekta Müllera a zdůraznil: Jestliže papež František neodpoví na pět otázek z Dubia, bude následovat „bratrské napomenutí“.

Kardinál Burke prohlásil, že se nebojí odnětí kardinálské důstojnosti, ale Božího soudu. Reagoval tím na hrozbu děkana Rota Romana Pio Vita Pinta, že autorům Dubia může být odňata kardinálská hodnost. Kardinál Burke opakoval ve svém interview, že papež na začátku AL sám uvádí, že tato exhortace není součástí papežského magisteria.

Kardinál Burke je vynikající znalec církevního práva, kterého Bergoglio odvolal z funkce prezidenta Apoštolské signatury. „Zmatky“ v textu AL nelze jednoznačně označit za hereze. Tuto skutečnost však je nutno vyjasnit. Tvrdohlavé odmítání tohoto vyjasnění může být právě přechodem k formální herezi.

Neodpovědět na otevřené otázky, které formulovali čtyři kardinálové a nevyložit je, bylo by opravdu zhoubné.

Biskupové církevní provincie Buenos Aires, kteří stojí papeži velice blízko, vydali v září pastorační dokument, který s odvoláním na AL schvaluje rozvedeným a civilně sezdaným přístup k svatému přijímání. Papež jejich dokument pochválil. Ani při tom však neuplatnil magisteriální autoritu. Chválit dokument, který konkrétně zavádí to, co AL pouze naznačuje, může však být označeno za formální herezi.

Kardinál obhajoval své srovnání současného zmatku s ariánským sporem ve čtvrtém století. Oba spory se týkají základních pravd víry: tentokrát jsou to pravdy o svatosti manželství a o svaté Eucharistii. Jestliže tyto zmatky neustanou, vzniknou v církvi velké skupiny, které nebudou vyznávat katolickou víru, a to je „vážná záležitost“, jak učí svatý Ambrož.

„Bratrské napomenutí“ se neliší příliš od Dubia. Pravdy, které AL zpochybňuje, budou postaveny vedle oficiální nauky církve, tak jak ji vždy učila a jak ji praktikovala. Na základě toho budou tyto omyly korigovány.

                                                         KI