Kanadští biskupové proti Bergogliovi a argentinským biskupům

                                                                                                              16.9.2016

Kanadští biskupové provincie Alberta zveřejnili Pastorační směrnice, dokument adresovaný kněžím, jáhnům a těm, kteří pracují v pastoraci týkající se lidí a rodin v těžké situaci. Odmítají s veškerou rozhodností názor, že postsynodální list AL může něco změnit na církevní praxi vůči těm, kteří žijí v nedovoleném svazku. Na nauce o jejich připuštění k svatému přijímání se nic nemůže měnit. V jejich dokumentu stojí:

Může se stát, že tyto páry vlivem médií, přátel nebo rodiny dospějí k názoru, že v praxi církve došlo ke změně, že nyní mají i rozvedení a civilně sezdaní možnost přistupovat při mši svaté k svatému přijímání, pokud o tom vykonají rozhovor s knězem. Tento názor je mylný. Páry, které si přejí mluvit s knězem, musí být vítány, aby jim znovu předložil „Boží plán s manželstvím v celé jeho velikosti“ (AL370) a pomohl jim nastoupit správnou cestou úplného smíření s církvi.

Co se týká podmínky pro přijetí svatého přijímání, biskupové důrazně připomínají, že je k tomu naprosto nezbytný stav posvěcující milosti. Hříchy musí být očištěny ve svaté zpovědi. V té věci odkazují na Katechismus katolické církve čl. 1450 – 1460 a kán. 959 Kodexu církevního práva.

Dokument podepsali: arcibiskup Richard W. Smith z Edmontonu, arcibiskup Gerard Pettipas CSsR z Grouard-McLennan, biskup Frederick Henry z Calgary, biskup Mark Hagemoen z Mackenzie-Fort Smith, biskup Paul Terrio z St. Paul a světící biskup Gregory J. Bittman z Edmontonu.

KI