K svatému přijímání mohou přistupovat jen katolíci ve stavu milosti

                                                                        3.2.2016

K případu, k němuž došlo 19. ledna při návštěvě skupiny luteránů ve Vatikáně (viz), podal mluvčí katolické diecéze Helsinky Marko Tervaportti vysvětlující stanovisko:

»Eucharistii mohou přijímat jen katolíci, kteří jsou ve stavu posvěcující milosti.«

Tím se samo sebou rozumí, že to, co říkal  papež František při návštěvě luterského kostela v Římě (viz), byl jeho soukromý názor, který není v souladu s katolickou naukou, i když tak mluvil jakožto papež.

V odpovědi na dotaz řekl mluvčí rovněž, že soužití ve vztahu, který neodpovídá svátosti manželství, je závažnou překážkou a vylučuje možnost přistoupit k svatému přijímání.

Tevraportti upřesnil, že se v 19. ledna v Římě nejednalo o společnou ekumenickou bohoslužbu katolického a luterského biskupa. Stalo se tak na svátek svatého Jindřicha z Upsaly, prvního finského biskupa. Tento svátek se slaví střídavě jeden rok u katolíků a jeden rok u luteránů za účasti delegace druhé strany, která má dát k dispozici jednoho kazatele.

Podávání eucharistie jinověrcům 19. ledna v Římě označil mluvčí za omyl celebranta. ( Opravdu jen omyl?)

                                                                                      katholisches.info

Co k tomu dodat? Že pod svícnem je hrozivá tma.