Jezuitská univerzita v Mexiku horuje pro „homosňatky“

Mexická univerzita založená a vedená jezuity se veřejně vyslovila pro povolení homosexuálních „sňatků“. Vicerektor Guevara Sanginés přijal prsten jako znamení podpory univerzity pro tyto svazky, které již komise pro konstituční otázky v komoře poslanců zamítla

Na zvláštní manifestaci Guevara prohlásil: Ve světě tak násilnickém, tak nerovném, ve kterém je tak málo naděje, je důležité, abychom jako univerzitní komunita podali svědectví míru, inkluze, solidarity a lásky. Z těchto důvodů a jménem rektora děkuji a přijímám všecny, kteří jsou s námi v této záležitosti. Viva inclusione!

Vyslovil současně NE katolické instituce k jakékoliv diskriminaci sexuální orientace, etnického původu nebo národnosti. „Chceme pracovat pro Mexiko zbavené jakékoliv homofóbie, trans fobie a misogenie, jsme pro Mexiko ve kterém převládají práva „rozličných“ rodin a svobodné lásky“.

Tato instituce si libuje v titulu „ignaciánské centrum“ ale spíše než místo duchovních cvičení svatého zakladatele by měla nést titul Arcigay.

Corrispondenza Romana 20.1. 2016