Jedna z největších farností na světě

Na půdě katolické farnosti Matky Boží Dubaji bydlí 400 tis. Věřících. V hlavním městě tvoří 85% obyvatel cizinci. Je to nejvíce zalidněné místo Sjednocených Arabských Emirátů.

Kostel může pojmout 1700 osob, ale je pro tuto farnost naprosto nedostačující. Klem chrámu je velký prostor vybavená velkými monitory a reproduktory. Tak se může bohoslužby účastnit současně 20 tis. lidí.

Většina farníků jsou cizinci, kteří zde v emirátech pracují, hlavně z Filipín a Indie. Jak prohlásil apoštolská vikář pro Jižní Arábii, církev je pro ně druhým domovem. Spolu s hrstkou stálých domácích farníků je farnost místem setkání lidských i duchovních, dodává Paul Hinder OFM Cap.