Jedna nesrovnalost za druhou

                                                                                               12.8.2017

Řeholníci aplikují eutanázii

Belgická větev řádu Broeders van Liefde (Bratři lásky) začala 27 dubna 2017 nabízet v hospicích a nemocnicích duševně nemocným pacientům eutanazii. Toto rozhodnutí vyvolalo v katolickém světě vlnu pobouření. Generální představený René Stocmanmn vyslovil veřejně svůj nesouhlas s touto praxí a vyzval belgické spolubratry, aby nekompromisně respektovali nauku církve a právo na život. Se souhlasem papeže obdržel belgický řád výzvu Kongregace pro nauku víry, aby se do 31. srpna distancoval od této praxe. Provinciální vedení musí podepsat společné prohlášení, že respektuje učitelský úřad katolické církve. Jinak hrozí těmto členům exkomunikace a řádu odnětí uznání za katolický institut.

Zmatená hra kolem „papežského požehnání“ „duhové rodině“.

Rozruch vyvolal dopis, podle kterého posílá papež František své apoštolské požehnání homosexuálnímu páru, který adoptoval tři děti a nechal je v katedrále pokřtít. Novinář z okruhu LGBT psal o „oficiálním blahopřání a velkém pokroku instituce, která v době inkvizice homosexuály upalovala.“

Nikdo neví, kde na to tento novinář přišel, ale dotyčná dvojice odmítá jakékoliv zpochybňování papežova přípisu a tvrdí, že mu poslali fotografii své „duhové rodiny“. Jedná se administrativního šotka rutinní vatikánské administrativy nebo o rafinovanou instrumentalizaci? Pravděpodobnější bude druhá možnost. Ani Vatikán ani argentinská hierarchie neupozornila na skutečnost, že křest „adoptovaných“ nijak neospravedlňuje nedovolené soužití dotyčné dvojice. Skutečnost je taková, že veřejnost přijala tyto zprávy jako znamení, jakoby církev měnila svůj názor na homosexualitu.

                                                  katholisches