Jakýkoliv jiný názor vyloučen

K význačným vědcům v oblasti klimatu patří francouzský odborník a badatel Philip de Larminat. V roce 2014 vydal obšírnou studii o sluneční aktivitě, která má na světové klima rozhodující vliv, větší než cokoliv jiného. Tento vědec se přihlásil k účasti na konferenci „Protect the Earth, dignify Humanity“, kterou pořádal Vatikán v dubnu tohoto roku. Kardinál Turkson, předseda papežské rady Iustitia et Pax, který byl oficiálním redaktorem poslední encykliky, ho v přítomnosti dalších dvou osob ujistil, že bude mít na vatikánské konferenci dostatek prostoru v přednesení svých tezí.

Biskup Sanchez Sorondo, organizátor akce, však vyloučil jakýkoliv odlišný názor na otázku oteplování a vyslovil výslovné veto k účasti de Larminata. Jak francouzský vědec později zjistil, stejný osud postihl řadu dalších odborníků. Také prominentní přírodovědci a ekonomové, které Vatikán kontaktoval v době přípravy encykliky a požádal o příspěvky, byli při její prezentaci šokováni, že jejich příspěvky nebyly vůbec vzaty v úvahu.

Věru, obdivuhodná péče o čistotu „nové víry“!  Kéž by se stejná péče věnovala i  jediné pravé víře!

Katholisches.Inf