Islamizace Francie

Kartograie islámských kultovních center

                                                                                                           20. 9. 2016

Každý třetí muslim ve Francii vykazuje radikální profil.  Le Journal du Dimanche žijí ve Francii 2 – 3 miliony radikálních muslimů.

Ve Francii žije největší západní islámské společenství. Přesný počet muslimů není znám, protože stát náboženství občanů neregistruje. Tuto evidenci odboural v průběhu masového přistěhovalectví, aby změna struktury obyvatelstva nebyla tak evidentní. Z tohoto důvodu existují rozdílné odhady. Islámské organizace hovoří o 6 – 9 milionech muslimů, stát a politici tíhnou k tomu mluvit o nižším počtu. Studie listu vychází ze 3 – 4 milionů. Podle obecnějšího konsenzu žije ve Francii 5 milionů muslimů, odborníci ale soudí, že toto číslo bylo už překročeno.

Studie konstatuje mezi mladými muslimy tendenci k radikalizaci. Skupina radikálních muslimů je relativně mladá, 84% je mladších 50ti let. Průměrný věk činí 35,8 roků. Potvrzuje se poznatek: čím mladší, tím radikálnější. Reislamizace je také generační otázka.

Autoři studie hovoří o „zdařilé integraci“ většiny muslimů. Radikální třetina je určitý nevyhnutelný vedlejší produkt. Nicméně studie odhaluje povážlivé poznatky.

50% ve Francii žijících muslimů se zde narodilo a tvoří teď občany státu podle místa narození. 74% muslimů má státní občanství. Pro 66% hraje islám významnou roli.

Podle studie mladší generace muslimů zachovává islámské obřady a předpisy přísněji než starší. 28% z1029 dotázaných se vyslovilo pro mnohoženství a pro zahalování žen. Třetina se účastní pátečních modliteb, třetina jen o zvláštních svátcích, třetina mešity nenavštěvuje.

Andreas Becker, KI