Islamisté odpovídají naivnímu papeži

                                                              4. 8. 2016

Teroristé ovládající IS veřejně odmítli tvrzení papeže Františka, který prohlásil, že válka vedená islámskými teroristy není povahy náboženské. Ujišťují naopak papeže, že jejich jedinou motivací je náboženská válka uložená Koránem.

IS kritizuje papeže za jeho naivní přesvědčení, že muslimové chtějí mír a že motivy islámského teroru jsou ekonomické.

Válka mezi muslimským národem a nevěřícími je válka božsky nařízená, tvrdí v listě Dabiq autoři článku Mečem.Islamisté útočí přímo na papežova tvrzení, že autentický islám a korektní četba Koránu se staví proti jakémukoliv násilí. Podle teroristů „František se stále schovává za pláštík ‚dobré vůle‘, aby získal mír s muslimským světem. I když mnoho lidí vyjadřuje svou nevoli a tvrdí, že islám používá náboženství, aby ospravedlnil své násilnosti, nicméně ‚džihád‘ – rozšiřování vlády Alláha pomocí meče – je povinnost uložená v Koránu. Nenávist vůči Západu je absolutní a nesmiřitelná.“ „I když nás přestanete bombardovat, věznit a mučit, budeme vás i nadále nenávidět, neboť hlavní důvod této nenávisti nepomine, protože jste nepřijali islám. I když budete platit ‚daň‘ uloženou nevěřícím, a budete snášet autoritu islámu a jeho pokořování, nepřestaneme vás nenávidět.“

Františkova téze: „Všechna náboženství chtějí mír, rozumíte?“ se tedy nezakládá na skutečnosti.

Chiesa e post concilio