ISIS vyhlašuje totální válku křesťanům

ISIS provokuje „totální válku křesťanům“!

Na obzoru se objevuje vůbec ne neviditelný nepřítel. Jmenuje se ISIS. Ne náhodou loni 6. ledna, kdy katolická církev slavila svátek Zjevení Páně, vyhrožovali „totální válkou“ proti křesťanství v Africe. Válka, která již začala, se skládá z vypálených kostelů, vražd, masakrů, mučených misionářů a věřících. Slibují, že to vše se rozšíří po celém kontinentu.

To se samozřejmě snáze řekne, než udělá. Také proto, že islámští teroristé už dostali na frak. Nic je však nepřimělo změnit své záměry. Právě naopak. Nyní obnovují svou činnost a oznamují, že chtějí křesťanské oslavy proměnit v „pohřby a tragédie“ a doslova rozpoutat „peklo“.

Mimořádně jasné oznámení bylo zveřejněno v týdeníku al Naba, neboli „Prorok“. Píše se v něm: „Ať křesťanští nevěřící vědí, že nastal čas, aby jim muslimové v Africe odpověděli; je to nová etapa proti křižáckému národu. To, co se již stalo v západních a středních oblastech kontinentu, se rozšíří i do dalších zemí, které nadále živoří pod vládou a pronásledováním křesťanů.“ Spojené státy zařadily Spojenecké demokratické síly Konga na černou listinu islámských teroristických skupin, které přísahaly věrnost ISIS, a snaží se sjednotit jejich vlajky, které se stále více podobají těm, jež používají al-Šabáb, al-Káida a Boko Haram.

ISIS se navíc od dubna 2019 hlásí ke stále většímu počtu útoků, zejména ve východní části země. Prvním byl útok na kasárna Fardc (Ozbrojené síly Demokratické republiky Kongo) v Bovatě nedaleko Beni: tři oběti. Podpis ISIS v této souvislosti byl potvrzen ve dvou zprávách zaslaných Amaq, propagandistickou agenturou džihádistické skupiny. Podle odborníků existují důvodné obavy, že teroristé mají v úmyslu vytvořit v regionech Beni a Butembo jakýsi „chalífát“.

Násilí, které nyní předvádí v terénu, je jistě ideologické, ale má také taktický a vojenský charakter a hrozí, že se v případě útoku pomstí civilnímu obyvatelstvu.

Profesor Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, bývalý ministr zahraničních věcí Mauritánie a dnes profesor na Institutu mezinárodních studií a rozvoje v Ženevě, ve své nedávné práci nazvané Teorie „Islámského státu“ – politické násilí a transformace světového řádu vysvětlil, že ISIS představuje moderní organizaci, která se živí násilím, což dokazuje její neustálá přítomnost na internetu a využívání nejmodernějších prostředků propagandy. Páka, o níž se opírá, aby ospravedlnila své šílenství, je však stále stejná – nenávist vůči kolonizátorům, zejména Francouzům a Španělům, obviňovaným z útlaku, násilí a špionáže pod „rouškou“ misií a nemocnic. Podle ISIS by jediným možným řešením bylo ozbrojování, program schopný přilákat i mnoho mladých lidí ze Západu, obětí nihilismu, a tudíž disponovaných ke generační vzpouře, což je jev způsobený ani ne tak „radikalizací islámu“, jako spíše „islamizací radikalismu“.

Jen slova? Útoky na křesťany jsou každodenní a nejsou to ojedinělé případy: jsou součástí vyhlazovacího programu, jehož cílem je zasáhnout katolickou církev a islamizovat Afriku. Jde tedy nepochybně o náboženskou záležitost, ale také o geopolitickou volbu, k níž přispělo mlčení Západu, který je zcela hluchý k výzvám křesťanů z oblastí, jež krvácejí islámským terorismem. Při absenci adekvátní reakce tak ISIS může doufat, že si bude dělat, co se jí zlíbí, a diktovat svoje právo. Čeká, až se posílí, aby znovu pozvedla svůj zrak a usilovala o to, aby si vyhradila stejné zacházení se stejným Západem, sekularizovaným a bezduchým, který dnes předstírá, že neslyší.