Indický kardinál a člen velké devítky ve vážném poderzření z otcovství

Kardinál Gracias se ocitl v bouři po zveřejnění zvukového záznamu telefonátu z doby před dvěma lety, v němž se snažil přesvědčit biskupa Antonia – podezřelého z toho, že má děti se čtyřmi milenkami -, aby podstoupil test otcovství v katolické nemocnici, a tím „kontroloval“ lékaře a média. Kardinál se bránil a oznámil, že zveřejní celý zvukový záznam.

Kardinál Gracias a biskup William Antony

Nový kardinál v bouři. A ne jen tak ledajaký, protože Oswald Gracias, metropolitní arcibiskup Bombaje, zasedá v Radě kardinálů, kterou zřídil papež František, aby mu pomáhala při řízení církve.

Mocný indický prelát se dostal do problémů poté, co se na sociálních sítích začal šířit obsah telefonátu mezi ním a monsignorem Kannikadassem Williamem Antonym, biskupem z Mysore, který byl z mnoha stran těžce obviněn z morálního a ekonomického pochybení. Kontroverzní prelát je podezřelý, že měl děti se čtyřmi milenkami. V nahraném rozhovoru, který se uskutečnil 15. srpna 2020, se Gracias snažil přesvědčit svého partnera, aby podstoupil test otcovství, aby vyvrátil své kritiky, a snažil se ho uklidnit, přičemž navrhoval, aby se test provedl v katolické nemocnici, aby – jak je slyšet z nahrávky – „jsme mohli kontrolovat média, kontrolovat lékaře, kontrolovat publicitu celé věci“. Slova, která podle bývalého soudce Michaela F. Saldanhy svědčí o pokusu o „zločinné spiknutí“ s cílem zfalšovat test, který by umlčel zvěsti o Williamu Antoniovi.

V telefonátu bombajský arcibiskup uvedl, že o této záležitosti hovořil s apoštolským nunciem monsignorem Leopoldem Girellim, ale že „váhá“, zda má žádost podat sám. Gracias biskupovi také prozradil, že se přestěhoval poté, co dostal „indicie z Říma“, a řekl Williamovi, že pokud z testu vyjde čistý, „pak to můžeme zveřejnit a vyjdeš z toho jako hrdina a mučedník“.

Jakmile se obsah této nahrávky objevil, v celostátních médiích i mimo ně se rozšířila obvinění kardinála z krytí a on se před několika dny rozhodl reagovat videem zveřejněným na webových stránkách arcidiecéze. Arcibiskup začal vysvětlovat: „Během toho rozhovoru jsem naléhal na biskupa Williama, aby mu udělal test otcovství. Uvědomil jsem si, že mnoho lidí, které znám, tyto fámy znepokojily. To nebylo pro církev dobré a nejlepším způsobem, jak spor ukončit, bylo provést tento test. Řekl jsem to před dvěma lety a myslím to stále vážně.“ Bránil se také tvrzením, že zvukový záznam není doslovný, nýbrž pouze zaznamenává části rozhovoru, a že trval na provedení testu otcovství v katolické nemocnici svatého Jana nikoliv za účelem zfalšování výsledku, nýbrž kvůli důvěryhodnosti zařízení, která by ve Williamových očích mohla být zárukou. Kardinál také oznámil, že dal svým zaměstnancům svolení zveřejnit celý obsah telefonátu.

Bývalý soudce Saldanha, autor nezávislého vyšetřování chování biskupa z Mysore, již napsal dopis apoštolskému nunciovi, v němž žádá kardinálovu rezignaci a vysvětluje, že jediným orgánem oprávněným provádět test otcovství je Národní forenzní institut v Hajdarábádu. „Nezávisle jsem toto obvinění prošetřil a zjistil jsem, že je plně prokázáno, že William je otcem dotyčného chlapce,“ napsal Saldanha ve svém dopise monsignorovi Girellimu.

Je to jen poslední stín, který se vznáší nad kontem biskupa vysvěceného v roce 2017: první obvinění se datují tři roky zpět, kdy 37 kněží diecéze napsalo výzvu přímo papeži Františkovi, aby odsoudili údajnou korupci a sexuální vztahy svého představeného. V uplynulých letech čtyři z těchto 37 kněží zemřeli za okolností, které podezření ještě více posílily (příčinou jsou údajně dvě vraždy, nehoda a oběšení), jak přiznal William v telefonátu s Graciasem, když si stěžoval na „lidi, kteří mě chtějí zostudit tím, že mě obviní z vraždy“. V dubnu loňského roku se objevila další výzva 11 kněží z diecéze Mysore a jednoho laika, kteří požádali o setkání s apoštolským nunciem v Dillí. Již dříve obvinila jistá žena pracující v kostele v diecézi Williama z toho, že kryl kněze Leslieho Morrise, který jí údajně dělal sexuální návrhy, aby ji nevyhodil.

Bude videoposelství kardinála Graciase zveřejněné v minulých dnech stačit k uhašení kontroverze a odstranění ostudy katolické církve v Indii?

 Nuova Bussola Quotidi