Imigrace nade všechno!

Brusel: K problému imigrace se ve velkém stylu sdělovacích prostředků přihlásily také zednářské lóže z Francie, Velké Británie, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, Portugalska, Polska, Řecka i ženská lóže z Turecka. Žádají evropské vlády, aby nejen přijaly nyní proudící uprchlíky, nýbrž aby jich v budoucny přijímaly stále více a více. Lóže vykazují obdivuhodnou jednomyslnost od Turecka až po Portugalsko. Nápadná je také konvergence s oficiální strategií EU a většiny jejích států.

Oficiální dokument zveřejněný v Médias-Presse ve Francii uvádí jako důvody nezbytnosti neomezeného přílivu imigrantů překonávání národních egoismů a blíže nedefinované obecné zájmy inovativní politiky otevřenosti.

Zednáři také varují před následky, „neuposlechnutí“ této výzvy: Vedlo by to k „rozdělení, konfliktům a novému oživení nacionalismů v Evropě“.

Zednářští bratři ( a sestry) se vůbec neodvolávají na křesťansko – židovské kořeny Evropy nýbrž na „lidská práva, a hodnoty solidarity a bratrství vyhlášené Francouzskou revolucí 1789 a Chartou lidských práv OSN z roku 1948.

Přistěhovalectví prohlašují zednáři jako condiciio sine qua non.

Katholisches.info