Homoorgie 70 m od kolonády

                                       29. 6. 2017

Někdejší palác Svatého Oficia v sousedství audienční haly Pavla VI. je na území Vatikánu, ale má exteritoriální vstup a zůstával tak mimo pozornost italské i vatikánské policie. Tak se mohl stát ničím nerušeným hnízdem homo-radovánek.

Vatikánská policie však pojednou provedla razii a v jednom z bytů učinila přítrž homo-orgiím s velkým množstvím alkoholu a drog. Kolik osob se orgií účastnilo, nebylo oznámeno.

Držitelem tohoto apartmánu je sekretář kardinála Francesco Coccopalmeria. Sekretář sám byl přistižen v tak silně „podroušeném“ stavu, že musel být dopraven do nemocnice k neutralizaci jedů v organismu. Nyní absolvuje v jednom italském klášteře „spirituální smíření“.

Sekretář měl k dispozici luxusní služební BMW, které je imunní před „nepříjemnými“ kontrolami italské policie. To umožňovalo dopravovat do Vatikánu podezřelé osoby, především však drogy. Jakým způsobem získal prelát apartmá i auto, není známo. Dotyčný byl chráněncem kardinála Francesca Coccopalmeria a sloužil mu jako osobní sekretář. Coccopalmerio pochází z okruhu kolem kardinála Carlo Maria Martiniho TJ a byl u něho světícím biskupem. Benedikt XVI. ho jmenoval předsedou Papežské rady pro zákonné texty a v říjnu 2012 mu udělil kardinálský klobouk. Po Benediktově abdikaci se rychle přeorientoval na novou situaci. Vydal k Amoris laetitia brožuru, ve které prosazuje přijímání rozvedených a civilně sezdaných. Shrnuje to do hesla: »Já bych se chtěl změnit, ale nemůžu, dejte mi proto eucharistii«.

katholisches