Holandská církev se ocitá na dně

Holandský kardinál Eijk se ve svém postním kázání zabývá jedním z nejbolestnějších problémů tamní církve, totiž nutností zavřít v nejbližší budoucnosti většinu holandských kostelů. Závratné pokoncilní novoty  a úplné zanedbání evangelizace způsobilo radikální odpad věřících. Kardinál vyzývá věřící, aby se příliš nezabývali svými city a neutonuli v hořkosti. Se zánikem chrámů nesmí zahynou víra. Mají se obrátit na Boha a jiné katolíky, prohlubovat víru a modlitbu.

                                                  Tolik zpráva Radio Vaticana

Kdyby 2. vatikánský koncil byl skutečně inspirován Duchem Svatým, muselo by být dnes Holadsko kvetoucí katolickou zemí. Ze všech zemí „rýnské koalice“ se během koncilu a po něm do jeho realizace nejvíce angažovalo. Holandská a belgická biskupská konference byly nejprogresivnější na celém světě, staly se vynálezcem a iniciátorem přijímání ve stoje a na ruku. Sekulární svět ji následoval: Holandsko bylo první zemí, která uzákonila eutanasii, a homosexuální svazky. Země, které Holandsko v koncilní horlivosti následovaly, mohou v ní spatřovat také obraz své budoucnosti. Františkův systematický útok proti tradici tento úpadek jenom urychlí.

Tváří v tvář této tristní realitě je poučné vrátit k některým pramenům:

Osoby, fakta a vlivy na II, vatikánském koncilu; Progresisté a jejich strategie; Pokoncilní krizeHoladský katechismus; Katastrofální stav církve v Holandsku; Mariánská otázka