Heretický článek papežova pordce

                                                                           31.7.2015

Spisovatel, katolický kněz a „erotický buddhista“ Pablo d´Ors je od 1. července 2014 poradcem Papežské rady pro kulturu (viz). Toto jmenování vyvolalo velký podiv.

Nyní vyslovil svou kritiku a vážné námitky také mons. Josef Rico Pavez, světící biskup z Getafe u Madridu. Vytýká d´Orsovi uveřejnění textu, který je plný naukových herezí. Objevil právě v době, kdy kardinál Ravasi vyvolal pohoršení svou aktivní účastí na vzývání pohanské „bohyně země“ (viz).

Inkriminovaný článek vyšel ve španělském časopisu Vida Nueva (Nový život) pod titulem „Angažovaný hlas církve“. Stojí v něm doslova:

»Svátosti církve pro nemalou většinu těch, kteří k ní náležejí, znamenají totéž co nic. Znamení, kterému člověk nerozumí, není znamení, nýbrž magie. Křesťanské rity a symboly degenerovaly, pro většinu křesťanů jsou pouhou magií. Slova a gesta se vyslovují automaticky a iracionálním způsobem a nemají spojení s transcendentnem.«

»Naše mše mi připomínají Beckettovo absurdní divadlo, říká d´Ors. Vezměme např. eucharistii, jejímiž symboly jsou chléb a víno. Že je chléb symbolem Boha, to má znamenat, že Bůh je něco každodenního, měkkého a výživného.

Když se symbol chleba jakožto svátostné znamení nebo svátost láme, rozděluje a požívá, nepředstavuje to ve vědomí jen tento chléb, nýbrž také výživu pro potřeby druhých. Totéž platí o víně (…) K čemu ale může sloužit přechovávání eucharistie ve svatostánku? Řekli jsme již, že pravým znamením je, že se rozděluje. Je to důkazem, že naše mentalita je magická, jestliže si představujeme, že Bůh ve skřínce je něco více než mimo ni. To je ale … to je absurdní!«.

Biskup Rico Pavez ve své reakci na tento Pablův text uvádí, že je plný věroučných herezí. To je ovšem velmi závažné.  »Jeho názory mají dramatické důsledky pro křesťanský život. Jak to, že se vůbec nezmiňuje o víře? Myslí si snad, že svátostem lze porozumět bez víry?«

Pablo d´Ors je inkardinován v diecézi Madrid. Jak je možné, že nebyl dosud suspendován, ale že je dokonce poradcem vatikánského dikasteria?

Katholisches.info