Hans Küng papeži Františkovi

                                                                                  9.3.20

Hans Küng poslal papeži Františkovi s předstihem blahopřání k třetímu výročí jeho volby.

Hans Küng již prohlásil, že si umí představit, že odejde z tohoto světa tak, jak zde žil, a navzdory katolické církvi skrze eutanazii. Jeho blahopřání je vlastně výzva, aby Bergoglio zahájil v církvi svobodnou, nestrannou a nezávislou diskuzi o „potlačovaných otázkách“, které mají souvislost s dogmatem o neomylnosti.

Jako pro heretika jsou pro něho dogmata a neomylnost rušivým faktorem tvořivého formování „pravdy“ a „víry“.

Hans Küng byl odsouzen jako heretik před 40 lety: Hans Küng se odchyluje ve svých spisech od plné pravdy katolické víry. Nemůže být proto považován za katolického teologa a jako takový nemůže vyučovat.

Po volbě Františka nezměnil Küng nijak svůj postoj ke katolické nauce a víře a ke katolické církvi. Argentinským papežem je nadšen. 2014 prohlásil, že nyní už nemusí být kritikem papeže. Nicméně v kritice horlivě pokračoval.

Nyní si Küng neumí představit že by papež František trval na dogmatu o neomylnosti, jak ho definoval Pius IX. v 19. století. Stejně tak si neumí představit, že by vyhlásil mariánské dogma, jak to udělal v roce 1950 Pius XII.

Pontifikáty Jana Pavla II. a Benedikta XVI. byly podle Künga ztracený čas a přivedly církev do slepé uličky, protože zamítaly rozvod a kněžství pro ženy a potvrdily katastrofální nucený celibát pro kněze. Tak přišlo nazmar 35 let. S Františkem se to však změnilo. Toho Küng chválí a srovnává s Janem XXIII., kterého si stejně pochvaluje. Pro pastorační působení papeže Františka chová „velké sympatie“: František bojuje, aby přivedl co církve nový vzduch. Je však obětí „velkého odporu, jak ukázala poslední synoda“.

Ve svém oslavném blahopřání píše: Neudělejte chybu: bez konstruktivní revize dogmatu o neomylnosti není možná žádná obnova.

Protimoderní epocha 1. vatikánského koncilu je u konce, říká Küng a uzavírá své blahopřání slovy: Naštěstí jste o deset let mladší než já, a jak doufám, mě přežijete.

  El Pais    

Doprovodná ilustrace listu El Pais