Hanikapovaná církev v souboji se světem

Summit mezi francouzským ministrem vnitra a předsedou biskupské konference končí intimitou: „Katoličtí kněží musí oznámit obvinění ze zneužívání, která byla vyslechnuta ve zpovědi“. Kněžské povolání je definováno jako profese, a proto je tajemství Zpovědi profesním tajemstvím. Ale to není tento případ.

Biskup Moulins-Beaufort

Katoličtí kněží ve Francii „musí hlásit případy zneužívání, které byly vyslechnuty ve zpovědi“. To je absolutní nárok ministra vnitra oznámený předsedovi biskupské konference během včerejšího odpoledního zasedání na ministerstvu vnitra. Pro ministra Macronovy vlády nemůže nic být nad zákony republiky, dokonce ani příkaz Ježíše a zpovědního tajemství, jak prezident katolických biskupů zopakoval.

Podle novinářských výkladů,které zveřejnila vláda, musí katoličtí kněží nahlásit policii všechna obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých, i když se o tom dozvědí v tajnosti zpovědního doznání. Francií otřásá zveřejnění nezávislé zprávy o zneužívání 330 000 zranitelných dětí a dospělých ze strany církve z minulého týdne, ale mnoho pochybností přetrvává. Katolická církev Francie zveřejněnou zprávu prohlásila za „nehoráznost“.

Předseda francouzských biskupů Eric de Moulins-Beaufort, který původně vyjádřil „hanbu a hrůzu“, však zopakoval, že nemůže přijmout doporučení Nezávislé vyšetřovací komise jmenované samotnou biskupskou konferencí, která požádala kněze, aby informovali policii o všech případech zneužívání nezletilých, o nichž se dozví během svátosti zpovědi.

Biskup Moulins-Beaufort, vedoucí Biskupské konference Francie, řekl 6. října pro franceinfo, že „tajemství zpovědi je a zůstane nezbytností – v jistém smyslu je nad zákony republiky. Vytváří volný prostor pro hovor před Bohem.“

V návaznosti na toto jednoduché a upřímné prohlášení se ministr vnitra včera rozhodl předvolat předsedu biskupů katolické církve na dlouhé setkání, na kterém objasnil, že „profesní tajemství – včetně katolického vyznání – se nevztahuje na odhalení potenciálně trestných případů sexuálního násilí na nezletilých a že kněží jsou povinni hlásit je policii a spravedlnosti“.

Profesionální tajemství? Je kněžství povoláním? Má být Zpověď podle evangelia profesionálním tajemstvím mezi knězem a kajícníkem? To nikdy nebylo a nebude. zde chybí základy chápání katolického náboženství a závaznosti evangelia. Možnost požádat Komisi odborníků o seznam doporučení, včetně doporučení v nauce, je nad rámec jakékoli logiky a postrádá jakýkoli mandát k vyšetřování případů zneužívání.

Předseda Nezávislé komise pro sexuální zneužívání v církvi (Ciase) Jean-Marc Sauvé v pondělí 11. října znovu zopakoval své doporučení o zrušení zpovědního tajemství v rozhovoru s Famille Chretienne,když řekl: „Povinnost chránit lidské životy je z našeho pohledu nadřazena povinnosti zpovědního tajemství, jejímž cílem je zejména chránit pověst kajícníka“.

Chcete zaútočit na katolickou církev a její doktrínu vinou a výmluvou neprokázané a dosud hypotetické masy zneužívajících kněží? Ano. Bezprostředně po setkání s předsedou francouzských biskupů šel ministr Darmanin do Národního shromáždění, aby řekl, jak křičel na katolické biskupy a francouzskou církev a byl aplaudován přítomnými poslanci, když prohlásil: „Řekl jsem mu, co říkám všem náboženstvím: neexistuje žádný zákon, který by byl nadřazen zákonům Národního shromáždění a Senátu … Francouzská republika respektuje všechna náboženství, pokud respektují republiku a zákony republiky.“

Před předvoláním na ministerstvo vnitra byla katolická církev a doktrína zpovědního tajemství tvrdě napadena ministrem spravedlnosti Ericem Dupond-Morettim v rozhovoru 8. října, ve kterém řekl, že „katoličtí duchovní mají naléhavou povinnost, když jsou si během vyznání vědomi pedokriminálních činů, oznámit to úřadům. Pokud kněz obdrží v rámci vyznání, a to jak od oběti, tak od vykonavatele, zprávu o existenci pedofilních činů a zneužívání, pak má naléhavou povinnost to oznámit, a pokud tak neučiní, může být odsouzen.“

Prohlášení francouzské biskupské konference vydané včera večer, po odpolední schůzce mezi prezidentem biskupů a ministrem vnitra, zanechává údiv: »Mons. Éric de Moulins-Beaufort byl schopen diskutovat s M. Géraldem Darmaninem o neohrabané formulaci jeho odpovědi naFrance Info ve středu ráno [nedotknutelnost tajemství zpovědi]. Úkolem státu je organizovat společenský život a regulovat veřejný pořádek. Pro nás křesťany víra apeluje na svědomí každého člověka, vyzývá nás, abychom hledali dobro bez oddechu, což nelze dělat bez respektování zákonů země. Je proto nezbytné usilovat o sladění povahy vyznání s potřebou chránit nezletilé a zranitelné dospělé osoby. S francouzskými orgány již existuje úzká spolupráce. To je například význam protokolů, které již spojují 17 diecézí ve Francii s prokuraturou, aby usnadnily a urychlily zpracování zpráv o jakémkoli oznámeném činu. Biskupové Francie, kteří se sešli na plenárním shromáždění ve dnech 3. až 8. listopadu 2021, budou na základě zprávy ICASE a jejích 45 doporučení spolupracovat na opatřeních a reformách, které mají být provedeny v úzkém společenství se světovou církví.«

Co je „neohrabané“ na obraně zpovědního tajemství a Ježíšova příkazu? Ustoupí tedy francouzská církev Macronovým výhrůžkám a požadavkům poté, co tisíce kněží zahynuly pro odmítnutí Robespierreových nařízení?

Lucca Volonté La Nuova Bussola Qoutidiana