Františkův teolog opčekává přesvědčivé vítězství svých řešení

                                                                 20. 10. 2015

Kardinál Kasper odpovídal na dotazy agentury italské biskupské konference SIR , která podléhá biskupu Galantinovi.

Na otázku povolení přístupu k sv. přijímání pro osoby v civilním sňatku Kasper odpověděl::

»Doufám v „otevření“, a to velkou většinu ve prospěch přijímání pro rozvedené. Jde o integrační proces ve farnostech a o život církve. Vidíme mnoho rodin v neregulérních situacích, ale všichni jsou Boží děti. I oni potřebují chléb života, protože eucharistie není pro dokonalé, nýbrž pro hříšníky. Říkáme to pokaždé při proměňování. Je možné, že závěrečná zpráva si vyžádá nějaký čas, ale doufám, že papež již v závěru prací řekne vše, co zpráva bude obsahovat«.

»V těchto týdnech se mnoho rodin a mnoho osob modlilo za synodu a to nemůže zůstat bez účinku. Myslím na velké bdění 3. října na Náměstí S. Petra. Papež při té příležitosti řekl, že každá rodina nám připomíná malé světlo a mnoho světel dohromady může osvítit temnoty a stíny«.

»Přejeme si , aby Duch Svatý osvítil synodní otce a spojil je s papežem. Přejeme si , aby velká většina přítomných stála za papežem při řešení problémů. Neexistuje pouze abstraktní nauka, nýbrž také konkrétní život, se kterým je třeba se vyrovnat. Středem evangelia je milosrdenství a církev musí být svědkem milosrdenství«.

Z Kasperových slov můžeme vyvodit:

Na závěr synody nebude vydán závěrečný dokument.

Papež by měl místo toho v závěrečné řeči oznámit „otevření“ pro rozvedené.

Lidé chtějí otevření, to není možno přehlížet.

Synodní otcové se mají spojit s papežem, který je pro přijímání u rozvedených.

Synodní otcové mají stát na straně papeže (ve věci přijímání).

Nauka je podružná, počítá se s konkrétním životem, a ten si žádá přijímání pro rozvedené.

Kasper doufá ve velkou většinu pro otevření, ale to není rozhodující. Není však jiné alternativy a rozhodnutí je u papeže.

Giuseppe Nardi KI