Františkova bezpečnostní opatření

Aby se nestal obětí skandálu Vatileaks 2, jak se to stalo jeho předchůdci Benediktu XVI., zavedl papež František jednoduchá, ale účinná opatření.

K ochraně svých dokumentů používá jednoduchou USB paměť. Aby do jeho dokumentů nemohl nahlédnout nikdo nepovolaný a byly chráněny před krádeží, jsou ukládány na USB paměť. Tento papežský „flash-disk“ je bílý a opatřený papežským znakem. Františkovy dokumenty a korespondenci ukládá na disk  v jeho pracovně v Domě sv. Marty jeho sekretář, který je za ně osobně odpovědný.

Disk s digitalizovanými dokumenty se vkládá do obálky, která je pak zapečetěna a papežem osobně podepsána a odpovědný sekretář ji přenese na příslušné místo. Stejnou cestou pak putují zpět. „Školení“ o digitální technice získal František od svého prvního sekretáře Fabiána Pedacchio Lenize, který ho naučil komunikovat osobně přes e-maily s přáteli a známými v Argentině.

katholisches-info