Francouzská duchovní správa před kolapsem

Čísla nejsou ani tradiční, ani modernistická, jsou to fakta, která je třeba vzít na vědomí. Ve Francii je v současnosti 14 tis. diecézních kněží. Polovina z nich je starší než 75 let. To je dramatická situace.

Vést farnost vyžaduje zde ohromné nasazení. Ve Francii je normální, že jeden kněz obsluhuje i 12 farností. Sloužit zde pravidelné bohoslužby je vyloučeno. Ve většině farností jsou mše jen příležitostně. V diecézi Langres připadá na jednoho kněze dokonce 50 farností. Je to katastrofa, která vede přímo k rezignaci. Zoufalé jsou i počty novokněží. V roce 2009 jich bylo v celé zemi jen 89, což zdaleka nenahradí počet úmrtí. Zní to jako zprávy z fronty o ztrátách v armádě. Je to k pláči.

Naštěstí z kněžských seminářů tradice přicházejí potěšující zprávy. Jejich semináře jsou plné. Jsou vyhlídky, že budou otevřeny nové semináře more antiquo. Není vůbec obav, že by zůstaly prázdné. Mládež má o tradici veliký zájem

kath-info