Francie: proti gender – ideologii. Rusko za život!

Nezdar gender – výchovy

Jak píše francouzský list Figaro, vyplatí se bojovat proti gender – ideologii na školách.

Genderovský program „ABC rovnosti“ je ne francouzských školách ve stadiu pilotáže v 600 třídách. V příštím roce měl být podstatně rozšířen, pokud možno na všechny školy. Mezitím však po socialistických volebních nezdarech došlo k výměně ministra a nový ministr výchovy věnoval pozornost zprávě expertů, která vyznívá zcela záporně. Poukazuje také na obtížné postavení učitelů, kteří se ocitli v první linii nového konfliktu mezi školou a rodinou, která tuto výchovu odmítá. V příštím školním roce žádné další rozšiřování gender výuky nebude.

kb/rv/ le/ fIgaro

Protipotratová kampaň v Rusku

„Rusko za život!“ „Rusko proti potratům!“ Pod těmito hesly se koná v 60 pravoslavných diecézích protipotratová kampaň. Organizátorem je Synodální výbor moskevského patriarchátu pro záležitosti mládeže.

Ve všech diecézích se konají pochody, šíří letáky a promítají filmy na podporu a obranu nenarozeného života. Akce vrcholí 1. června, v den, který je v Rusku označen za Mezinárodní den ochrany dětí. Akci provázejí také modlitby za matky, které pomýšlejí na potrat, za odpuštění pro ty, které ho podstoupily, za šťastné porody dětí a rozmnožení milosti v rodinách na celém světě.

Rv/ W. Raiter, Moskva