Farnost v New Yorku znovu rozkvetla díky tradiční liturgii.

                                                                             6. 11. 2015

Farnost Svatých Neviňátek na jihu Manhattanu byla založena 1868. Byla to tehdy čtvrť červených luceren, módy, a pak díky blízkosti Broadwaye farnost herců uprostřed světa zábavy. V 1870 zde vznikl novogotický kostel, ve kterém je obraz Ukřižování od římského umělce Constantina Brumidiho. (1805-1880) Od něho pocházejí také fresky v rotundě newyorského Kapitolu.

V nové struktuře arcidiecéze se už s touto farností a kostelem nepočítalo. V roce 2007 však začal v kostele působit indický kněz Kallumady a ihned po vydání Summorum Pontificum začal slavit v kostele Neviňátek každodenně také tradiční mši svatou. Počet věřících na bohoslužbách se rychle ztrojnásobil. Když se to arcibiskup dověděl, změnil své plány.                                      

Po tomto obratu našel tento téměř sto padesát let starý kostel nové společenství věřících, kteří přicházejí i z jiných městských čtvrtí, dokonce až z Long Islandu. Po Kallumadym jmenoval arcibiskup Dolan 2014 nového horlivého faráře Leonarda Villu, který v tradičním římskému ritu prožil svá ministrantská léta.

Mše v tradičním ritu se ve všední dny slaví v polední dobu, kdy mají lidé Manhattanu nejvíce času, v neděli v 10.30, tedy jako ústřední nedělní bohoslužba. Kromě toho se každý den koná v kostele modlitba růžence a eucharistická adorace a v neděli odpoledne zpívané latinské nešpory v tradičním ritu. To, co nejvíce působí při slavní tradiční liturgie v kostele Svatých Neviňátek, to dostalo u návštěvníků své zvláštní pojmenování: „vzdávání úcty“. Ministranti i chrámový sbor ovládají jak nový ritus, tak tradiční obřady, gregoriánský chorál i klasickou polyfonii.

Podle Paix Liturgique