Evropský parlament chce prosadit potrat jako základní lidské právo

„Potrat je lidské právo“, europarlament chce změnit smlouvy

Politika
08-07-2022

Evropský parlament se 324 hlasy pro, 155 proti a 38 se zdrželo hlasování vyslovil pro potrat jako základní lidské právo a vyzval ke změně evropských smluv tak, aby se do nich dostala zásada potratu jako základního lidského práva. Jedná se o reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA.

Evropský parlament na návr Macrona a potratářů.

Včera byla přijata rezoluce proti Nejvyššímu soudu USA a právu na život, která poprvé vyzývá ke změně smluv tak, aby zahrnovaly „lidské právo na potrat“. Jde o dvojí ostudu, jednak pro její zasahování do právního systému USA a demokratických institucí (zejména soudnictví), jednak pro její naprostý rozchod s židovsko-křesťanskými kořeny a nezadatelným právem člověka na důstojnost a život.

Byl to Emmanuel Macron, kdo ve svém projevu v Evropském parlamentu na začátku francouzského šestiměsíčního předsednictví Radě EU 19. ledna loňského roku za potlesku levice, zelených, liberálů a socialistů prohlásil, že chce právo na potrat zahrnout do Evropské charty základních práv.

Loni 9. června přijal Evropský parlament dva týdny před rozhodnutím Nejvyššího soudu USA, který zrušil rozsudek ve věci Roe, rezoluci plnou zásahů vůči USA a pohrdání několika soudci Nejvyššího soudu. V textu „ursula“ většina podporující Evropskou komisi zavedla velmi silná omezení lidského práva na svobodu a výhradu svědomí pro lékaře, zdravotnické pracovníky a dokonce i nemocnice, které nemohou nebo nechtějí poskytovat „reprodukční a potratové“ služby.

Reakce Konference evropských biskupských rad (Comece) byla velmi ostrá. Nyní, když Nejvyšší soud vynesl Dobbsův rozsudek a v USA se vyvinula situace, která má znepokojivé a nebezpečné rysy pro každého, kdo hájí právo na život počatého dítěte, nenašli evropští socialisté, zelení, liberálové a levičáci nic lepšího než znovu navrhnout rezoluci, která je ještě potratovější než ta před měsícem. Nový text, jak se píše v incipitu, je také výsledkem sdělení Evropské komise, zastoupené známou Helenou Dalliovou, a debaty v pondělí 4. července (zde je video): nejenže opakuje pohrdání americkým soudem a státy USA, které zavádějí zákony na ochranu života, omezují potraty a částečně podporují mateřství, ale jde ještě dál.

Text, o kterém Evropský parlament hlasoval (usnesení B9-0365/2022), poprvé výslovně a formálně vyzývá (viz odstavec J , s. 2), aby „právo na potrat bylo zahrnuto do Listiny základních práv Evropské unie; domnívá se, že by měl být Radě předložen návrh na změnu Listiny základních práv takto Článek 7a. Právo na potrat: „Každý má právo na bezpečný a legální potrat.“ To je hlavní a, chcete-li, historická novinka usnesení, o němž se včera odpoledne hlasovalo. Nelze si nevšimnout, že minulý pátek 1. července, dobře si vědom nebezpečí, které hrozí v souvislosti s hlasováním o podpoře potratů v Parlamentu, předseda Comece, kardinál Jean-Claude Hollerich, při setkání s (katolickou) předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolovou zopakoval všechny obavy katolické církve, protože považovat potrat za základní právo „nejenže je v rozporu s respektováním důstojnosti každé lidské bytosti, což je jeden z pilířů EU, ale také vážně ohrožuje právo na svobodu náboženského vyznání, myšlení a svědomí a možnost uplatnit výhradu svědomí“.

V předchozích dnech napsala skupina liberálních poslanců podněcovaná zastánci potratů z EPF, mezi nimiž byla i hrdá Holanďanka Samira Rafaela, dopis prezidentu Metsolovi, v němž dokonce vyzvala k zákazu vstupu na území EU pro všechny osoby a představitele evropských pro-life organizací, kteří se provinili bojem proti potratům.

Taková byla atmosféra, která vedla ke včerejšímu odpolednímu hlasování, v němž bylo znepokojivé usnesení B9-0365/2022 přijato 324 hlasy pro (včetně socialistů, liberálů, zelených, levice a „pouze“ 30 hlasů z EPP), 155 hlasy proti (včetně konzervativců, indentitářů a asi 60 hlasů z EPP, včetně předsedy Manfreda Webera) a 38 hlasy se zdržely hlasování (mnoho z nich z EPP). Kdyby se proti takové ohavnosti postavili všichni poslanci EPP, konzervativci a identitáři, mohlo být všechno jinak. Italové? Zástupci středopravicových stran byli proti, zatímco zástupci Pd, 5Stelle, „centristů“ a levicových stran byli pro.

Stále je to Pyrrhovo vítězství. Ve skutečnosti díky zemím, jako je Polsko, Malta, Maďarsko, Slovensko a Chorvatsko, které byly v přijaté rezoluci tvrdě kritizovány za zákony, které potraty zakazují, výrazně omezují nebo jen respektují lidské právo na výhradu svědomí (Itálie), nedojde k reformě smluv, která by zahrnula toto necivilizované a krvežíznivé „lidské právo na potrat“. Několik vedoucích představitelů křesťanských organizací 6. července označilo rezoluci za „nepřesnou a zavádějící“, protože „každá vláda má svrchované právo chránit nejzranitelnější lidi ve svých zemích, včetně těch v děloze“, uvedla Adina Portaru, hlavní poradkyně ADF International v Bruselu.

Podobně se vyjádřil i Vincenzo Bassi, právník a předseda Federace katolických rodin (FAFCE), který prohlásil: „Veřejné instituce by měly na první místo klást přijetí života a řešit mnohé překážky, kterým páry a rodiny čelí. Evropský parlament naopak znovu zdůrazňuje svůj závazek usnadnit potraty. „Ženy si zaslouží něco lepšího než potraty, my občané si zasloužíme něco lepšího než tento Parlament a tito evropští komisaři.“

La Nuova BUsola quotidiana