Epizoda z Bergogliovy rezidence

                                                                    20.7.2017

Příhoda se stala před několika dny. Není to ojedinělý příběh, ale jedna z epizod, která se řadí k mnoha dalším. Odhaluje spíše znepokojující aspekt osobnosti   papeže, který má v mnoha případech velmi daleko k srdečnosti, s jakou ho představují média.

Skupina mladých kněží, všichni z jedné diecéze, krátce po vysvěcení podnikla pouť do Říma. Nejsou to tradicionalisté, nýbrž dnešní kněží, v bílých košilích s kolárkem, normální, zbožní, šťastní z daru, který obdrželi od Krista. Přirozeně, požádali o možnost poobědvat u svaté Marty, setkat se a papežem a další den s ním koncelebrovat.

Přišli tedy k svaté Martě ve stanovenou hodinu a odebrali se na vykázaná místa. Sekretář jim dává znamení, že k nim přichází papež.

Papež: »Odkud jste?« Oni svorně: »Z diecéze X«. A on s výrazem ze špatných dnů: »Aha, X, tam je ještě mnoho kněží. To znamená, že je tam problém, problém rozlišování«. A pokračuje v cestě.

Mladí kněží zůstanou konsternováni; krátce se poradí a opustí sál bez jídla. A také koncelebrace se příští den raději zřekli.

               Chiesa e post concilio