Epidemie se šíří bez zábran

                                                                                   17. 6. 2017

Sicilská cesta

Tažení proti Božímu zákonu skrze rafinovanou skulinu VIII. kapitoly AL bez překážek pokračuje a množí se tak rozervanost v jedné svaté apoštolské církvi. Bergogliánští biskupové s rostoucí odvahou a v rostoucím počtu pokládají za oprávněné postupovat v otevřeném rozporu s trvalou naukou církve.

Zcela jinak než polská biskupská konference vede si její sestra na Sicílii. 14. června mohla La Repubblica (jediné noviny, které podle vlastního sdělení papež František čte) oficiálně oznámit, že i nezákonně sezdaní jsou připuštěni „v určitých případech“ k přijímání.

Jak hlásí Palermo Today, sicilští biskupové vyhlásili svou „sicilskou cestu“ k Amoris laetitia:

Biskupové 18 sicilských diecézí otevírají fakticky cestu k přijímání pro znovuoddané rozvedené.

Sicillský primas arc. Lorefice

Biskupové se přitom opírají o nový morální trend papeže Františka: Nemůžeme očekávat jednu normu pro všechny situace. Proto je úkolem kněží, aby dotyčné osoby provázeli na cestě rozlišování.

Za bernou minci je pokládán Bergogliův šalomounský odhad:

V tomto kontextu provázení při rozlišování papež zdůrazňuje, že ne všichni, kteří se nacházejí v tzv. „neregulérních situacích“, žijí ve stavu těžkého hříchu.

Sicílie má 18 biskupů a osm z nich, z toho dva arcibiskupy, stihl už jmenovat Bergoglio. Mezi ně patří ten nejvýznamnější, arcibiskup v Palermu mons. Lorefice, kterým se stal jeden kněz z periferie. Bergoglio však měl své sympatizanty na Sicílii ještě před svým nástupem. Patří k nim Francesco Montenegro, kterého jmenoval kardinálem a který byl Bergogliovi stále po boku při jeho známé akci „Lampedusa“ a platí nyní na Sicílii za jeho zástupce. Sicilský příklad ukazuje, jak lze v krátké době jmenováním biskupů zcela změnit situaci.

Od jednotlivých případů ke kolektivnímu řešení

Amoris laetitia se postupně mění na Confusionis laetitia (Potěšení ze zmatku). Platí to pro argentinskou diecézi Reconquista ve státě Santa Fé. Pokud si někdo myslel, že po AL nastoupí „rozlišování“ a zkoumání jednotlivých neregulérnch případů, je na velkém omylu. Nyní se dveře otevírají dokořán a nastupuje kolektivní řešení.

S „Pastoračními směrnicemi“ biskupů provincie Buenos Aires v ruce, přistupuje nyní biskupství Reconquista ke kolektivní akci. Jsou to přece směrnice, které František výslovně pochválil. O „rozlišování jednotlivých případů, protože každá situace je jiná a nelze stanovit obecná pravidla“, není ovšem v argentinské provincii vůbec řeč. Papež a jeho věrní druhové nepracují s pipetou, protože nejsou troškaři.

Biskup Macín se svými svěřenci

Minulou neděli se slavila ve farnosti San Rocco mše svatá. Celebrantem byl sám biskup Angel José Macín, který podával svaté přijímání 30 neregulérním párům. V předchozích šesti měsících se účastnili školení, ve kterém byli en bloc připraveni na opětovné připuštění k přijímání. Ano. V diecézi Reconquista existuje kurs znovupřipuštění k přijímání. Biskup Macín se výslovně odvolal na dopis papeže Františka biskupům provincie Buenos Aires. Papež je pochválil za jejich pastorační program a prohlásil, že odpovídá tomu, co měl na mysli. O tom, co v této věci říká list Jana Pavla II. Familiaris consorio, že totiž církev v takovém případě požaduje bezpodmínečně pohlavní zdrženlivost, nepadlo přitom ani slovo. Místo toho byla citována jakási brožura o Amoris laetitia, ve které se nachází věta, že »znovuoddaní rozvedení mohou přistupovat k přijímání«. Biskup Macín uvítal vyškolené slovy:

»Vítejte opět doma!«

Tento do nebe volající případ se nesporně stane plodným podnětem k následování.

Giuseppe Nardi, Katholisches