Dvě zprávy týkající se života

                                                                          30. 9. 2015

Sněmovna reprezentantů USA schválila zákaz financování Planned Parenthot

Návrh zákona eliminuje financování největší světové potratové organizace. 235 mil. dolarů má být použito na zdravotní střediska pro těhotné matek, které řekly „ano“ ke svému dítěti.

To je důležitý krok v boji o život. Nyní záleží na hlasování v senátu. Sněmovna schválila ještě další důležitý zákon, podle kterého je kvalifikováno jako vražda prvního stupně usmrcení dítěte, které přežilo potrat. Je to výsledek šokujících videí pořízených při potratech. Prezident Komise spravedlnosti sněmovny Bob Goodlatte prohlásil ve svém poselství, že tento normativ má být důležitým poselstvím všem, kteří jsou zapojeni do děsivého obchodu s potraty, aby si uvědomili, že je čekají konkrétní důsledky, jak to již zakusil doktor Kermit Gosnell, potratář, který byl odsouzen k doživotí jako mnohonásobný vrah.

                                                                             Kermit Gosne

Corrispondenza Romana

Velký Orient Francie požaduje pro mladistvé právo podstoupit eutanazii. V případě mladistvých mají být rodiče z rozhodovacího procesu vyloučeni.

Po přijetí zákona o legalizaci eutanazie pro dospělé požaduje Velký Orient podle belgického vzoru stejné právo i pro mladistvé. Takový požadavek spolu s s homo-sňatky byl součástí volebního programu Françoise Hollandeho v roce 2012.

Prosazování eutanazie patří k cílům zednářů nejen ve Francii, nýbrž na celé světě. Na výroční jednání lóže v Rimini prohlásil velmistr Gustavo Raffi, že „každá lidská bytost má být pánem svého života a své smrti. Naplnila se tak slova Josefa Ratzingera: „Vzniká diktatura relativismu, která neuznává nic za konečné a jako poslední měřítko pro ni platí jen vlastní já a jeho záliby“

Corrispondenza Romana