Dvě zprávy pro srovnání

Komunistický Vietnam: Rodiny úrodnou půdou duchovních povolání

Přes všechna omezení, která klade komunistický režim ve Vietnamu katolické církvi, stále zde vzrůstá počet kněžských a řeholních povolání. Z církve, která čítá 5 mil. věřících, vstoupilo do semináře nebo do řeholních řádů 3 tis. osob. Podle arc. Paul Bui Van Doca z diecéze Ho Chi Min povolání vzrůstají díky rodinám, které se zápalem pokračují v životě víry. Mladí lidé nacházejí příklad ve svých rodinách. „Jejich matky a otcové chodí denně na mši svatou, Bůh je centrem jejich dne a dětem zdůrazňují od nejmladších let, že povolání je darem, který je třeba přijímat s radostí“. Prostý a chudý život chápou jako šanci a nikoliv jako břemeno. Každé manželství má neméně tři až čtyři děti a díky tomu odtud vycházejí seminaristé a řeholní osoby.

Pronásledování a represe ze strany vlády paradoxně upevňují jejich víru. Vice než komunismu je třeba se obávat materialistické ideologie, kterou šíří internet a televize. Tyto prostředky Boha nepopírají, ale oddělují lidi od něho.

Lg/rv tempi


Vnitrocírkevní persekuce v Innsbrucku : Oblíbený kněz vyloučen z výuky náboženství

Pobouření vyvolala v diecézi Innsbruck v Rakousku skutečnost, že diecéze suspendovala od výuky náboženství ve škole velmi oblíbeného kněze. Důvodem byla skutečnost, že si dovolil vyučovat i o takových tématech, jako je existence ďábla a realita nebe, pekla a očistce. Zcela vedlejší je pro biskupský úřad, že dokázal děti nadchnout a získat pro opravdovou víru. Kromě toho měl ke svým žákům i jejich rodičům velmi dobrý vztah. Podle vedoucího diecézního školních úřadu Josefa Stocka výuka neměla „dětem a životu přiměřený charakter“. Případ velmi pobouřil rodiče i místního starostu. Na jeho protest odpověděl školní úřad bez jakýchkoliv bližších argumentů, že výuka dotyčného kněze je „předpotopní“. Kromě toho rýsuje se zde prý „obraz rodiny“ který už není časový.

kath-net