Dvě naléhavé poznámky

Výzva arcibiskupa Viganò k znásobení modliteb

»Vyzývám mnoho věřících skandalizovaných a dezorientovaných odpadlictvím pastýřů, aby znásobili své modlitby a pokání v nadpřirozeném duchu a prosili Pána, aby se rozhodl proměnit ony žoldáky a přivést je zpět k sobě a věrnosti k jeho božskému učení. Modleme se k nejčistší Matce, Panně panen, aby inspirovaly pocity pokání u duchovních zkažených hříchem a nečistotou, aby mohli uvažovat o hrůze svých hříchů a strašných bolestech, které na ně čekají: ať se uchýlí do Nejsvětějších Kristových ran, aby mohli být očištěni umytím Beránkovy krve«

30. června 2021 – Svatí první mučedníci svaté římské církve – Fonte


Matićův dokument je protilidská zvrácenost

Arcibiskup Stanisław Gądecki je přesvědčen, že usnesení Evropského parlamentu, které přijalo zprávu o potratu chorvatského autrora Matiće [ zde ], nemá právní sílu a překračuje všechny etické hranice. Předseda polské biskupské konference ve Svatyni Panny Marie Útočiště hříšníků ve Wieleni v Poznaňské arcidiecézi připomněl, že každý člověk má právo na život.

Metropolita v Poznani ve své homilii nastolil otázku tzv. Zprávy chorvatského Matiće, která byl 24. června v Evropském parlamentu schválena většinou.

»Tento dokument pojednává o sexuálním a reprodukčním zdraví žen ‚. Jeho název připomíná spíše charakteristický jazyk o chovu hospodářských zvířat než lidský rozvoj. Jedná se o rezoluci, která překročila všechny stávající etické hranice, protože potrat byl poprvé v tomto dokumentu definován jako lidské právo«- uvedl arcibiskup Gądecki.