Dvakrát o „svěcení“ žen

U luteránů

Evangelická luterská církev Lotyšska rozhodla na své synodě 201 z 282 hlasů, že nadále budou službou pastora a biskupa pověřováni výlučně muži. Ordinace žen je vyloučena. (pozn: u luteránů neexistuje svátost svěcení, nýbrž jen pověření zvané ordinace.)

Rozhodnutí bylo zakotveno v církevní ústavě. Tento postup kritizoval bavorský zemský biskup Heinrich Bedford – Strohm s odůvodněním, že tím je lotyšská církev ochuzena o velké bohatství ordinovaných žen. Jeho reakce nicméně prozrazuje především jeho strach, aby se tento příklad dále nešířil. V Luterském světovém svazu, který má 116 členských církví, už 30 odmítá ordinaci biskupek a pastorek. Také církve Mezinárodní luterské rady, kde se sdružují tzv. církve starého vyznání, praktikuji jen ordinaci pastorů.

U katolíků

Dvojznačné formulace papeže Františka si některé progresivní ženy vykládají jako znamení jeho otevřenosti vůči svěcení žen.

V roce 1994 vydal Jan Pavel II. apoštolský list Ordinatio Sacerdotalis, podle kterého je definitivně ve znění rovnajícím se prohlášení ex cathedra svěcení žen v katolické církvi vyloučeno. Dogmatický charakter tohoto prohlášení vylučuje otevírání dalších diskuzí.

Minulý měsíc při setkání s generálními představenými ženských řádů mluvil František o záměru vytvořit komisi, jež by zkoumala charakter prvokřesťanských „diakonek“. Feministické kruhy začaly mluvit o tom, že v dokumentu Jana Pavla II. se mluví výslovně o kněžském svěcení. Obhájci svátosti však zdůrazňují, že existuje jen jedno svěcení, v němž je diakonát pouhým stupněm.

Ve dnech 1. – 3. června, kdy se konalo v rámci Roku milosrdenství shromáždění Jubileum kněží z celého světa, uspořádal Women’s Ordination Worldwide (WOW ), sdružení radikálních feministek, paralelně „Jubileum kněžek“ v Mezinárodním domě žen v Zátibeří. Tento někdejší klášter, prázdný od roku 1987, obsadilo italské Movimento Femminista Romano, které podporují různé levicové organizace.

WOW je jednou z více skupin, které požadují přístup k svěcení diakonek, kněžek a biskupek. V roce 2007 však vyhlásila Kongregace pro nauku víry se souhlasem papeže Benedikta automatickou exkomunikaci pro všechny, kdo o svěcení žen usilují. Na WOW i podobné organizace se tedy vztahuje exkomunikace latae sententiae.

Na dokreslení těchto „hnutí“ a aktivit, které exkomunikaci sotva berou vážně, budiž uvedeno, že pódiové diskuze v Mezinárodním domě žen se 1. června účastnili Tonny Flannery, suspendovaný irský redemptorista, kterého Vatikán postihl jako šiřitele herezí (potratů, homosexuality a svěcení žen), Dana English, pastorka anglikánské církve, novinářka Jamie Manson z progresivního National Catholic Reporter a Marinella Perroni, (obr. vlevo) gender-teoložka, vlastně jediná představitelka katolické církve, která vyučuje na papežské univerzitě Athenaeum Sant’Anselmo (!), zastánkyně teologie osvobození; navíc patří k vedení SNOQ, ženské iniciativy z roku 2011, hájící potraty jako právo žen, (což pro gender–teoložku zřejmě není žádný problém).

Mluvčí WOW, exkomunikovaná Polka Janica Sevre Duszynska prohlásila, že byla s několika dalšími „kněžkami“ přijata   vysokým vatikánským činitelem.             

                                             +++                                   Janice Duszynska

Podle: Katholisches.info