Dva američtí biskupové trvají na autentické katolické nauce

                                          9. 7. 2016

Biskup Thomas J. Tobil z Providence ve státě Rhode Island vytýká listu Amoris laetitia papeže Františka záměrnou dvojznačnost.

Na facebooku 7. července poukázal na rozpory a zmatek, které mezi katolíky vyvolala apoštolská exhortace Amoris laetitia .

Podnět k tomu zavdalo nejnovější vyjádření kardinála Schönborna v Civiltà Cattolica, ve kterém vídeňský kardinál prohlašuje, že AL má závazný charakter, přičemž přikládá dokumentu vysloveně sporný smysl, který otevřeně navádí k svatokrádežnému přijímání Eucharistie. Pro Františka však Schönborn platí za autentického interpreta posynodálního listu.

Arcibiskup Charles Joseph Chaput z Filadelfie zveřejnil 1. července Pastorační směrnice k aplikaci ALzávazné pro jeho arcidiecézi. Zdůraznil v nich, že tradiční mravní nauka a svátostný řád předkládají zcela opačnou interpretaci, než s jakou vystoupil Schönborn.

Tisk ho okamžitě označil za nepřítele papeže Františka. Tento prelát patří k nejvýraznější postavám amerického episkopátu.

Katholisches.info