Dusná atmosféra na Berogliově dvoře

         LifeSite v Římě: John Henry Westen, Jan Bantz, Steve Jalsevac

Koncem listopadu navštívily Vatikán vedoucí osobnosti LifeSite, mezi nimi zakladatel a ředitel Steve Jalsevac. Takové návštěvy se konají dvakrát ročně podle termínů kalendáře. Cílem návštěv je rozvíjet kontakty, vést rozhovory na aktuální témata, vyslovit své dojmy, aby bylo možno správně hodnotiti vývoj situace. 16. prosince zveřejnil Jalsevac skličující zprávu o dojmech, jaké získal v Římě. Zde jsou některé úryvky:

»Naše návštěva v Římě 16. – 23. listopadu byla nejdramatičtější. Po setkáních s kardinály, biskupy a jinými pracovníky vatikánských institucí a dikasterií mají kolegové velmi zmatené pocity rozšířeného strachu, úzkosti, jaké mezi věrnými služebníky církve nikdy nezažili při všech dvakrát ročně konaných setkáních za posledních deset let.«

»Mnozí zde mají strach, že budou zbaveni svého postavení a úkolů, soukromě anebo veřejně vystaveni obviněním a výtkám od těch, kteří bezprostředně obklopují papeže, nebo i samotného papeže. Mnozí mají strach veřejně promluvit, a to i ti, kteří byli dříve ochotni k rozhovorům, a nyní nám řekli, že byli několikrát varováni: nemluvit především o Dubiích čtyř kardinálů.«

»Na katolických univerzitách v Římě jsou sledována vystoupení vybraných profesorů, aby bylo zjištěno, zda je vhodně interpretována Amoris laetitia. Jsou zde osoby, které donášejí představeným na kleriky, kteří si dělají starosti o papeže Františka.

Slyšel jsem zprávy podle kterých se Vatikán jeví jako obsazený stát. Některé zdroje, se kterými jsem hovořil, se obávají, že komunikace ve Vatikáně jsou kontrolovány. Vyskytují se anomálie při telefonních rozhovorech: např. linka vypadne a je slyšet poslední slova konaného rozhovoru. Některé osoby, které pracují ve Vatikáně, doporučují vyhýbat se jakýmkoliv citlivým informacím skrze mobily a e-maily.«

»Musíme si klást otázku, kam to má směřovat. Je to velmi, velmi znepokojující. Tento týden tím nejčastějším tématem bylo, že v církvi propukla ‚válka‘, válka o koncilního ducha, válka mezi progresivními a pravověrnými katolíky. Něco podobného jsem nikdy v životě nezažil a jsem si jist, že to může potvrdit velká část, ne -li všichni čtenáři LifeSite«.

                           Chiesa e postconcilio