Duka se rezolutně zastal Benedikta

Od začátku hanebných a instrumentálních útoků proti Benediktu XVI. po zveřejnění zprávy o zneužívání dětí v mnichovské arcidiecézi se na obranu emeritního papeže ozvalo jen málo hlasů. Proto je třeba upozornit na rozhodný postoj pražského arcibiskupa a primase České republiky, dominikánského kardinála Dominika Duky [na fotografii W. Redziocha, pozn. red.]. Je to kardinál velkého formátu: za komunismu byl pronásledován, odsouzen za svou pastorační činnost, ve vězení se spřátelil s budoucím prezidentem Václavem Havlem. Příštího 26. dubna bude arcibiskupovi 79 let, ale papež František s jeho odchodem do důchodu nespěchá, přestože rezignaci podal už téměř před čtyřmi lety.

Kardinál Duka se rozhodl protestovat proti zacházení s Benediktem XVI. v mnichovské arcidiecézi zveřejněním poznámky na internetových stránkách pražské arcidiecéze (Prohlášení kardinála Dominika Duky k obvinění Benedikta XVI. – Apha). Český primas veřejně obvinil mnichovského a freisingského arcibiskupa (Reinhard Marx), místní kurii a předsedu německého episkopátu (Georg Bätzing) z hanobení starého papeže a poškozování jeho pověsti.

Takto reagoval český primas na dopis Benedikta XVI. zveřejněný v úterý 8. února a na připojenou analýzu, v níž právníci a spolupracovníci emeritního papeže krok za krokem vyvracejí obvinění vznesená proti němu ve zprávě o zneužívání v mnichovské arcidiecézi. Kardinál Duka si nebere servítky. Jeho protestní nóta proti útokům na Benedikta XVI. nese příznačný název „Mnichov podruhé zradil“, čímž srovnává vše, co se dnes v Mnichově děje, se smutně proslulou konferencí, která se konala v Mnichově v roce 1938 a skončila dohodou, jež vedla k připojení rozsáhlých území Československa k nacistickému Německu: tehdy zemi zradily západní státy, Francie a Spojené království. Také český primas zvolil jako úvodní slova svého prohlášení slova svého hrdinného předchůdce kard. Josef Beran: „Nemlčte, arcibiskupe!“. A český kardinál se parafrází těchto slov oslovil: „Starý kardinále, nemůžete mlčet, musíte křičet!“.

A pražský arcibiskup křičí. S velkou lítostí přiznává, že způsob, jakým mnichovská arcidiecéze využila Zprávu, je pro něj jedním z největších zklamání, které v římskokatolické církvi zažil. Zdůrazňuje, že ve Zprávě, která pravděpodobně stála statisíce eur, byl Benedikt XVI. nespravedlivě pomluven a poškozen. Bylo zajištěno, že tato zpráva nemůže být vykládána v jeho prospěch a že ani neuvažuje o možnosti objasnění. „Co to má všechno znamenat?“ ptá se Card. Duka a oznámil, že celou záležitost podrobně rozebere v článku v německém časopise Die Tagespost.

Doufejme, že tento hořký výkřik rozhořčení nad perfidními a neoprávněnými útoky proti emeritnímu papeži, které bohužel organizuje především část jeho vlasti a jeho církve, bude příkladem pro ostatní biskupy světa.

Włodzimierz Redzioch – text i foto