Dohady a pokusy o pohled do zákulisí

Rozšířily se dohady, že papež František má v úmyslu zrušit motu proprio Benedikta XV. Summorum pontificum, a tradiční liturgii, kterou nenávidí, chce zatlačit zcela do kouta. František je zděšen skutečností, že právě mladí katolíci, kteří berou svou víru vážně, tíhnou k tradičnímu ritu. Píšou o tom listy New York Times a La Croi. Záležitost souvisí s odvoláním kardinála Gerharda Müllera.

Chronologie událostí

30. června

Papež František přijal na audienci kardinála Müllera a během jedné minuty ho propustil z dosavadní funkce prefekta Kongregace pro nauku víry. Jako příležitost k takovému kroku použil ukončení prvního pětiletí trvání jeho funkce.

1. července

Papež oznámil jméno nového prefekta. Tentýž den uveřejnil Medias Catholique zprávu o dopisu, který napsal kardinál Müller krátce před svým propuštěním, tedy ještě ve funkci prefekta Kongregace pro nauku víry a předsedy papežské komise Ecclesia Dei. Dopis je výsledkem zasedání Kongregace pro nauku víry v půli května, které projednávalo podmínky kanonického uznání Bratrstva Svatým stolcem. Tyto podmínky Bratrstvo v minulosti opakovaně odmítlo. Připomeňme si např. situaci z června 2012, kdy se dosažení dohody jevilo na dosah ruky. Tehdy byl papežem ještě Benedikt XVI. a prefektem Kongregace pro nauku víry kardinál William Levada.

6. července

6. července potvrdilo Bratrstvo ve své informační službě DICI, že generální představený biskup Bernard Fellay obdržel uvedený dopis a seznamuje členy se třemi podmínkami, které byly Bratrstvu stanoveny:

Od členů FSSPX se vyžaduje vyznání víry z roku 1988. Vyznání z roku 1962 nestačí.

Nový text doktrinálního prohlášení musí obsahovat paragraf, ve kterém signatáři výslovně prohlašují, že uznávají všechnu nauku 2VK a pokoncilní doby a přikládají těmto naukám dosud dlužný stupeň uznání.

Členové FSSPX musí uznat nejen platnost, ale také regulérnost ritu mše sv. a svátostí podle Novus Ordo. Říká se zde doslova: „… v souladu s liturgickými knihami promulgovanými po 2VK“.

7. července

7. července, v den 10. výročí Summorum Pontificum uveřejnil La Croix, deník francouzské biskupské konference, článek Papež uvažuje o budoucnosti Motu proprio. Článek účinkoval jako výbuch bomby.

List vyslovil názor, že papež, který nesnáší tradiční ritus ani tradiční společenství, usiluje o sjednocení s Bratrstvem, aby dosáhl úplného opaku, než jak by se na první pohled zdálo. Sjednocení by totiž četní kritikové napadli jako posílení tradice. La Croix naopak chápe navrhované sjednocení jako velký vnitrocírkevní manévr proti tradici.

Podle La Croix chce být František velkodušný a zřídit osobní prelaturu, současně však chce ze Summorum Ponfificum vykleštit jeho ústřední bod a hlavní smysl: „Subjektivní“ volbu každého kněze při výběru ritu a omezit ji pouze na novou prelaturu. Kněží mimo prelaturu mohou používat výlučně NO. Podle New York Times má být prelatura karanténou pro tradiční ritus.

Podle LifeSiteNews však dopis kardinála Müllera představuje výstražný výstřel a má Bratrstvo varovat před prelaturou. Zamítnutí nabízeného kroku má zabránit Bratrstvu ve fatálním kroku a uchránit tak i ostatní společenství Ecclesia Dei a celou církev. Müllerův dopis Františka rozlítil a byl posledním hřebíkem do rakve.

Je-li tomu tak, ukáže nejbližší budoucnost.

Pramen: Katholisches