Další radikální čistka

                                                                    3. 11. 2016

Úsilí kardinála Saraha o návrat k původní orientaci liturgie k Východu přichází Bergogliovi velmi nevhod. Současné směrování k lidu je jedním z důležitých „zlepšovacích návrhů“ protestantských poradců Pavla VI. a jeho změna by znamenala velký krok zpět v „lutersko – katolickém sbližovacím procesu“. Odvolat současného afrického kardinála z funkce prefekta Kongregace pro posvátné obřady by však mohlo vyvolat nepříznivý dojem. Nepohodlné prefekty Bergoglio zatím raději neodvolává, nýbrž izoluje a ignoruje.

Izolace kardinála Saraha je však na první pohled velmi nápadná. Z Kongregace pro božský kult byli odvoláni členové, kteří stáli na straně svého prefekta, jako kardinál Georg Pell, Malcolm Ranjith, Angelo Bagnasco a Marc Quellet, dále Angelo Scola a Raymond Leo Burke.

Na jejich místa nastoupily mezi jinými osobnosti jako státní sekretář Parolin, kardinál Stella, papežova šedá eminence a prefekt Kongregace pro klérus, kardinál Gianfranco Ravasi, známý jako ctitel zednářů a pohanského kultu.

K dalším novým členům patří welingtonský arcibiskup John Atcherley Dew, který se osvědčil na synodě jako protipól Benedikta XVI. příznivec homopárů, a především Piero Marini, někdejší pravá ruka Bugniniho a velký liturgický televizní scénárista Jana Pavla II. I slepému musí být jasné, že Bergoglio spěchá, aby smazal všechny stopy po svém předchůdci Benediktu XVI.

Anglikánský primas Justin Welby přednesl Františkovi na úvod své soukromé audience tento šprým: »Víš jaký je rozdíl mezi liturgistou a teroristou? S teroristou můžeš jednat….« (viz)